امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان

0

دانش­آموز گرامی:

نام و نام خانوادگی..................................... (الزامی نیست)

جنسیت: دختر¨ پسر¨ پایه تحصیلی: اول¨ دوم ¨ سوم

ردیف

سؤالات پرسش­نامه شادکامی

ردیف

سؤالات پرسش­نامه شادکامی

(1)

الف

ب

ج

د

احساس شادی نمی­کنم. ¡

نسبتاً احساس شادی می­کنم. ¡

خیلی شاد هستم. ¡

بیش از حد شاد هستم. ¡

(2)

الف

ب

ج

د

نسبت به آینده خوش بین نیستم. ¡

نسبت به آینده خوش بین هستم. ¡

احساس می­کنم آینده­ای نویدبخش در انتظار من است. ¡

احساس می­کنم زندگی سرشار از امیدی پیش رو دارم. ¡

(3)

الف

ب

ج

د

در حقیقت از هیچ جنبه زندگی­ام راضی نیستم. ¡

از بعضی جنبه­های زندگی­ام راضی نیستم. ¡

از بعضی جنبه­های زندگی­ام رضایت دارم. ¡

از همه جنبه­های زندگی­ام راضی هستم. ¡

(4)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم کنترل چندانی بر زندگی­ام ندارم. ¡

احساس می­کنم تا اندازه­ای بر زندگی­ام کنترل دارم. ¡

احساس می­کنم بیشتر اوقات بر زندگی­ام کنترل دارم. ¡

احساس می­کنم بر تمام جنبه­های زندگی­ام کنترل دارم. ¡

(5)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم زندگی چندان رضایت بخش نیست. ¡

احساس می­کنم زندگی رضایت بخش است. ¡

احساس می­کنم زندگی بسیاررضایت بخش است. ¡

احساس می­کنم زندگی بی­نهایت رضایت بخش است. ¡

(6)

الف

ب

ج

د

از خودم چندان راضی نیستم. ¡

از آنچه هستم احساس رضایت می­کنم. ¡

از آنچه هستم خیلی احساس رضایت می­کنم. ¡

از آنچه هستم شدیداً احساس رضایت می­کنم. ¡

(7)

الف

ب

ج

د

هرگز بر رویدادهای زندگی اثر خوبی نمی­گذارم. ¡

به ندرت بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می­گذارم. ¡

معمولاً بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می­گذارم. ¡

همیشه بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می­گذارم. ¡

(8)

الف

ب

ج

د

با زندگی کنار می­آیم. ¡

به نظر من زندگی خوب است. ¡

از نظر من زندگی خیلی خوب است. ¡

من عاشق زندگی هستم. ¡

(9)

الف

ب

ج

د

در واقع به دیگران علاقه­ای ندارم. ¡

کمابیش به دیگران علاقه­ای دارم. ¡

خیلی شدید به دیگران علاقه­ای دارم. ¡

شدیداً به دیگران علاقه­ای دارم. ¡

(10)

الف

ب

ج

د

تصمیم گیری برایم مشکل است. ¡

تصمیم گیری برایم نسبتاً آسان است. ¡

در بیشتر موارد، تصمیم گیری برایم آسان است. ¡

به راحتی می­توانم هر نوع تصمیمی بگیرم. ¡

(11)

الف

ب

ج

د

شروع هر کاری برایم مشکل است. ¡

شروع کارها برایم نسبتاً آسان است. ¡

شروع کارها برایم آسان است. ¡

احساس می­کنم از عهده هر کاری برمی­آیم. ¡

(12)

الف

ب

ج

د

هنگام بیدار شدن از خواب که ندرت احساس رفع خستگی می­کنم. ¡

گه­گاه وقتی از خواب بیدار می­شوم، احساس رفع خستگی می­کنم. ¡

معمولاً وقتی از خواب بیدار می­شوم، حساس رفع خستگی می­کنم. ¡

همیشه وقتی از خواب بیدار می­شوم، حساس رفع خستگی می­کنم. ¡

(13)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم به هیچ وجه توان و نیرویی ندارم. ¡

احساس می­کنم تا اندازه­ای توان و نیرو دارم. ¡

احساس می­کنم سرشار از توان و نیرو هستم. ¡

احساس می­کنم بی­اندازه­ای توان و نیرو دارم. ¡

(14)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم چیز زیبا و قشنگی در دنیا وجود ندارد. ¡

بعضی چیزهای دنیا را زیبا می­بینم. ¡

بسیاری چیزهای دنیار را زیبا می­بینم. ¡

همه دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه می­کند. ¡


(15)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم ذهنم هوشیار نیست. ¡

احساس می­کنم از لحاظ ذهنی هوشیارم. ¡

احساس می­کنم از لحاظ ذهنی بسیار هوشیارم. ¡

احساس می­کنم از لحاظ ذهنی کاملاً هوشیارم. ¡

(16)

الف

ب

ج

د

احساس سلامتی و تندرستی نمی­کنم. ¡

کما بیش احساس سلامتی و تندرستی می­کنم. ¡

بسیار احساس سلامتی و تندرستی می­کنم. ¡

کاملاً احساس سلامتی و تندرستی می­کنم. ¡

(17)

الف

ب

ج

د

نسبت به دیگران چندان احساس صمیمیت نمی­کنم. ¡

نسبت به دیگران تا حدودی احساس صمیمیت می­کنم. ¡

نسبت به دیگران خیلی احساس صمیمیت می­کنم. ¡

به همه انسان­ها عشق می­ورزم. ¡

(18)

الف

ب

ج

د

از گذشته خاطره­های خوش زیادی ندارم. ¡

از گذشته چند خاطره خوش دارم. ¡

بیشتر خاطره­های گذشته من خوش هستند. ¡

تمام خاطره­های گذشته من خوش هستند. ¡

(19)

الف

ب

ج

د

هرگز حالت شور و شوق ندارم. ¡

بعضی وقت­ها حالت شور و شوق دارم. ¡

بیشتر وقت­ها حالت شور و شوق دارم. ¡

همیشه دارای شور و شوق هستم. ¡

(20)

الف

ب

ج

د

بین آنچه دوست داشتم انجام بدهم و آنچه انجام داده­ام، فاصله­ای هست. ¡

بعضی از چیزهایی که می­خواستم، انجام داده­ام. ¡

بسیاری از چیزهایی که می­خواستم، انجام داده­ام. ¡

همه چیزهایی که می­خواستم، انجام داده­ام. ¡

(21)

الف

ب

ج

د

نمی­توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم. ¡

تا اندازه­ای می­توانم وقتم را خوب تنظیم کنم. ¡

می­توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم. ¡

می­توانم وقتم را برای هر کاری که می­خواهم اختصاص دهم. ¡

(22)

الف

ب

ج

د

از بودن با دیگران لذت می­برم. ¡

گاهی از بودن با دیگران لذت می­برم. ¡

معمولاً از بودن با دیگران لذت می­برم. ¡

همیشه از بودن با دیگران لذت می­برم. ¡

(23)

الف

ب

ج

د

اثر خوبی بر دیگران می­گذارم. ¡

گاهی اثر خوبی بر دیگران می­گذارم. ¡

معمولاً اثر خوبی بر دیگران می­گذارم. ¡

همیشه اثر خوبی بر دیگران می­گذارم. ¡

(24)

الف

ب

ج

د

در زندگی هدف خاصی ندارم. ¡

زندگی­ام تا اندازه­ای معنادار و هدف­مند است. ¡

زندگی­ام پر از معناد و هدف است. ¡

کل زندگی من معنادار و هدف­مند است. ¡

(25)

الف

ب

ج

د

من احساس تعهد و فعالیت چندانی نمی­کنم. ¡

گاهی احساس تعهد و فعالیت می­کنم. ¡

غالباً احساس تعهد و فعالیت می­کنم. ¡

من همیشه احساس تعهد و فعالیت می­کنم. ¡

(26)

الف

ب

ج

د

فکر می­کنم دنیا جای خوبی نیست. ¡

فکر می­کنم دنیا کمابیش جای خوبی است. ¡

فکر می­کنم دنیا جای خیلی خوبی است. ¡

فکر می­کنم دنیا جای عالی است. ¡

(27)

الف

ب

ج

د

به ندرت می­خندم.¡

کما بیش می­خندم. ¡

زیاد می­خندم. ¡

همیشه در حال خندیدن هستم. ¡

(28)

الف

ب

ج

د

آدم جذابی نیستم. ¡

نسبتاً جذابی هستم. ¡

جذاب هستم. ¡

بی­اندازه جذاب هستم¡

(29)

الف

ب

ج

د

به نظر من هیچ چیز جالبی وجود ندارد. ¡

بعضی چیزها را جالب می­بینم. ¡

بیشتر چیزها را جالب می­بینم. ¡

به نظر من همه چیزها جالبند. ¡

پرسش­نامه شنجش میزان شادی دانش ­آموزان

دانش­آموز گرامی:

نام و نام خانوادگی..................................... (الزامی نیست)

جنسیت: دختر¨ پسر¨ پایه تحصیلی: اول¨ دوم ¨ سوم¨

ردیف

سؤالات پرسش­نامه شادکامی

ردیف

سؤالات پرسش­نامه شادکامی

(1)

الف

ب

ج

د

احساس شادی نمی­کنم.

نسبتاً احساس شادی می­کنم.

خیلی شاد هستم.

بیش از حد شاد هستم.

¡

¡

¡

¡

(2)

الف

ب

ج

د

نسبت به آینده خوش بین نیستم.

نسبت به آینده خوش بین هستم.

احساس می­کنم آینده­ای نویدبخش در انتظار من است.

احساس می­کنم زندگی سرشار از امیدی پیش رو دارم.

¡

¡

¡

¡

(3)

الف

ب

ج

د

در حقیقت از هیچ جنبه زندگی­ام راضی نیستم.

از بعضی جنبه­های زندگی­ام راضی نیستم.

از بعضی جنبه­های زندگی­ام رضایت دارم.

از همه جنبه­های زندگی­ام راضی هستم.

¡

¡

¡

¡

(4)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم کنترل چندانی بر زندگی­ام ندارم.

احساس می­کنم تا اندازه­ای بر زندگی­ام کنترل دارم.

احساس می­کنم بیشتر اوقات بر زندگی­ام کنترل دارم.

احساس می­کنم بر تمام جنبه­های زندگی­ام کنترل دارم.

¡

¡

¡

¡

(5)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم زندگی چندان رضایت بخش نیست.

احساس می­کنم زندگی رضایت بخش است.

احساس می­کنم زندگی بسیاررضایت بخش است.

احساس می­کنم زندگی بی­نهایت رضایت بخش است.

¡

¡

¡

¡

(6)

الف

ب

ج

د

از خودم چندان راضی نیستم.

از آنچه هستم احساس رضایت می­کنم.

از آنچه هستم خیلی احساس رضایت می­کنم.

از آنچه هستم شدیداً احساس رضایت می­کنم.

¡

¡

¡

¡

(7)

الف

ب

ج

د

هرگز بر رویدادهای زندگی اثر خوبی نمی­گذارم.

به ندرت بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می­گذارم.

معمولاً بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می­گذارم.

همیشه بر رویدادهای زندگی اثر خوبی می­گذارم.

¡

¡

¡

¡

(8)

الف

ب

ج

د

با زندگی کنار می­آیم.

به نظر من زندگی خوب است.

از نظر من زندگی خیلی خوب است.

من عاشق زندگی هستم.

¡

¡

¡

¡

(9)

الف

ب

ج

د

در واقع به دیگران علاقه­ای ندارم.

کمابیش به دیگران علاقه­ای دارم.

خیلی شدید به دیگران علاقه­ای دارم.

شدیداً به دیگران علاقه­ای دارم.

¡

¡

¡

¡

(10)

الف

ب

ج

د

تصمیم گیری برایم مشکل است.

تصمیم گیری برایم نسبتاً آسان است.

در بیشتر موارد، تصمیم گیری برایم آسان است.

به راحتی می­توانم هر نوع تصمیمی بگیرم.

¡

¡

¡

¡

(11)

الف

ب

ج

د

شروع هر کاری برایم مشکل است.

شروع کارها برایم نسبتاً آسان است.

شروع کارها برایم آسان است.

احساس می­کنم از عهده هر کاری برمی­آیم.

¡

¡

¡

¡

(12)

الف

ب

ج

د

هنگام بیدار شدن از خواب که ندرت احساس رفع خستگی می­کنم.

گه­گاه وقتی از خواب بیدار می­شوم، احساس رفع خستگی می­کنم.

معمولاً وقتی از خواب بیدار می­شوم، احساس رفع خستگی می­کنم.

همیشه وقتی از خواب بیدار می­شوم، حساس رفع خستگی می­کنم.

¡

¡

¡

¡

(13)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم به هیچ وجه توان و نیرویی ندارم.

احساس می­کنم تا اندازه­ای توان و نیرو دارم.

احساس می­کنم سرشار از توان و نیرو هستم.

احساس می­کنم بی­اندازه­ای توان و نیرو دارم.

¡

¡

¡

¡

(14)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم چیز زیبا و قشنگی در دنیا وجود ندارد.

بعضی چیزهای دنیا را زیبا می­بینم.

بسیاری چیزهای دنیار را زیبا می­بینم.

همه دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه می­کند.

¡

¡

¡

¡

(15)

الف

ب

ج

د

احساس می­کنم ذهنم هوشیار نیست.

احساس می­کنم از لحاظ ذهنی هوشیارم.

احساس می­کنم از لحاظ ذهنی بسیار هوشیارم.

احساس می­کنم از لحاظ ذهنی کاملاً هوشیارم.

¡

¡

¡

¡

(16)

الف

ب

ج

د

احساس سلامتی و تندرستی نمی­کنم.

کما بیش احساس سلامتی و تندرستی می­کنم.

بسیار احساس سلامتی و تندرستی می­کنم.

کاملاً احساس سلامتی و تندرستی می­کنم.

¡

¡

¡

¡

(17)

الف

ب

ج

د

نسبت به دیگران چندان احساس صمیمیت نمی­کنم.

نسبت به دیگران تا حدودی احساس صمیمیت می­کنم.

نسبت به دیگران خیلی احساس صمیمیت می­کنم.

به همه انسان­ها عشق می­ورزم.

¡

¡

¡

¡

(18)

الف

ب

ج

د

از گذشته خاطره­های خوش زیادی ندارم.

از گذشته چند خاطره خوش دارم.

بیشتر خاطره­های گذشته من خوش هستند.

تمام خاطره­های گذشته من خوش هستند.

¡

¡

¡

¡

(19)

الف

ب

ج

د

هرگز حالت شور و شوق ندارم.

بعضی وقت­ها حالت شور و شوق دارم.

بیشتر وقت­ها حالت شور و شوق دارم.

همیشه دارای شور و شوق هستم.

¡

¡

¡

¡

(20)

الف

ب

ج

د

بین آنچه دوست داشتم انجام بدهم و آنچه انجام داده­ام، فاصله­ای هست.

بعضی از چیزهایی که می­خواستم، انجام داده­ام.

بسیاری از چیزهایی که می­خواستم، انجام داده­ام.

همه چیزهایی که می­خواستم، انجام داده­ام.

¡

¡

¡

¡

(21)

الف

ب

ج

د

نمی­توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم.

تا اندازه­ای می­توانم وقتم را خوب تنظیم کنم.

می­توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم.

می­توانم وقتم را برای هر کاری که می­خواهم اختصاص دهم.

¡

¡

¡

¡

(22)

الف

ب

ج

د

از بودن با دیگران لذت می­برم.

گاهی از بودن با دیگران لذت می­برم.

معمولاً از بودن با دیگران لذت می­برم.

همیشه از بودن با دیگران لذت می­برم.

¡

¡

¡

¡

(23)

الف

ب

ج

د

اثر خوبی بر دیگران می­گذارم.

گاهی اثر خوبی بر دیگران می­گذارم.

معمولاً اثر خوبی بر دیگران می­گذارم.

همیشه اثر خوبی بر دیگران می­گذارم.

¡

¡

¡

¡

(24)

الف

ب

ج

د

در زندگی هدف خاصی ندارم.

زندگی­ام تا اندازه­ای معنادار و هدف­مند است.

زندگی­ام پر از معناد و هدف است.

کل زندگی من معنادار و هدف­مند است.

¡

¡

¡

¡

(25)

الف

ب

ج

د

من احساس تعهد و فعالیت چندانی نمی­کنم.

گاهی احساس تعهد و فعالیت می­کنم.

غالباً احساس تعهد و فعالیت می­کنم.

من همیشه احساس تعهد و فعالیت می­کنم.

¡

¡

¡

¡

(26)

الف

ب

ج

د

فکر می­کنم دنیا جای خوبی نیست.

فکر می­کنم دنیا کمابیش جای خوبی است.

فکر می­کنم دنیا جای خیلی خوبی است.

فکر می­کنم دنیا جای عالی است.

¡

¡

¡

¡

(27)

الف

ب

ج

د

به ندرت می­خندم.

کما بیش می­خندم.

زیاد می­خندم.

همیشه در حال خندیدن هستم.

¡

¡

¡

¡

(28)

الف

ب

ج

د

آدم جذابی نیستم.

نسبتاً جذابی هستم.

جذاب هستم.

بی­اندازه جذاب هستم.

¡

¡

¡

¡

(29)

الف

ب

ج

د

به نظر من هیچ چیز جالبی وجود ندارد.

بعضی چیزها را جالب می­بینم.

بیشتر چیزها را جالب می­بینم.

به نظر من همه چیزها جالبند.

¡

¡

¡

¡

تبلیغات متنی