امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی شرکت انیمیشنی ایران کودک

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

مقدمه

قالبهای مختلف انیمیشن

فصل اول طرح تجاری یک صفحه ای

چشم انداز

ماموریت

اهداف

استراتژی

برنامه ها

کلیه طرح

1 بخش معرفی

خلاصه طرح

پیش نویس خلاصه طرح

پیش نویس محصولات و خدمات

بازار

پیش نویس رقابت

پیش نویس مخاطره،فرصت

پیش نویس مدیریت

سرمایه اولیه

طرح مالی

تحلیل صنعت

شرح فعالیت کارآفرینانه

بخش تولید

بخش بازاریابی

سازماندهی

ارزیابی ریسک

طرح مالی

صورت حساب جریان نقدی

تراز نامه

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی