امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

بیوتکنولوژی پلی ساکارید های میکروبی درغذا

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

مقدمه

اگزو پلی ساکاریدها (EPS)

کاربردهای EPS

پلی ساکارید های میکروبی به عنوان افزودنی

زانتان

کاربردهای زانتان

منابع تولید صنعتی زانتان

ویژگی مفید زانتان در غذا

گلان

مزایا و خواص گلان

کوردلان

خصوصیات کوردلان

پذیرش قانون گذاری میکروبی پلی ساکارید

پلی ساکاریدها در غذاها موجب تغییر ویژگیهای رئولوژیکی آب موجود می شوند و همین امر موجب تغییر بافت محصول می شود و......

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی