امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی دورکیم

0

موضوع کتاب صور بنیادی حیات دینی

موضوع کتاب صور بنیادی حیات دینی دورکیم ساختن نظریه ای عمومی در مورد دین است براساس تحلیل ساده ترین و بدوی ترین نهادهای دینی و به اعتقاد دورکیم اولین دین همان دین توتمیسم قبایل استرالیایی است. نظریات دورکیم در کتاب صور بنیادی حیات دینی به 2 دسته تقسیم می شود:

(1) از آن جا که دین آفرینش جمعی است خلاف نظریه است که یک جامعه شناس بتواند به تنهایی مذهبی ایجاد کند.

(2) می خواهد اثبات کند که موضوع دین چیزی جز تجسم دیگری از جامعه نبوده است.

دورکیم با این برداشت رایج که دین اساساً یک پدیده ساختگی و موهوم است معاوضه می کند و می پرسد اگر دین یک خطا توهم محض است پس چرا همه مدت دوام آور است؟

تبلیغات متنی