امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا

0

تعداد صفحات: 42 صفحه

مقدمه

ارزش اقتصادی

فصل اول خلاصه طرح

خلاصه طرح

موقعیت جغرافیایی

پیش نویس طرح چشم انداز

اهداف اجرای طرح

استراتژیها

فصل دوم کلیات

اطلاعات مورد نیاز شرکت

مراحل واگذاری انشعاب برق

محاسبات مربوط به احداث ساختمان های مورد نیاز

(مجوزها)

بازاریابی

تحلیل صنعت

فصل سوم تولید و پرورش ماهی قزل آلا

تولید و پرورش ماهیان سردآبی (قزل آلا)

استخرهای ماهی قزل آلا

تفاوت استخر های بتنی و خاکی برای پرورش قزل آلاماهیان

گونه های مناسب قزل آلاماهیان جهت پرورش در استخر های ذخیره آب کشاورزی

خلاقیت در پرورش ماهی (پرورش ماهی درقفس)

فصل چهارمبرآورد هزینه

ساختمانهای لازم جهت احداث یک مزرعه پرورش ماهی

تاسیسات مورد نیاز

ماشین آلات مورد نیاز با مشخصات

اثاثیه مورد نیاز

ترازنامه ابتدای دوره به شرح زیر است

سود خالص پس از کسر اندوخته و حق تعاون

بهای تمام شده کالای فروش رفته

صورتحساب سود و زیان

هزینه های عملیاتی

منابع

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی