امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه اضطراب مدرسه

0

   
پرسشنامه اضطراب مدرسه
     

دستور پرسشنامه:
این پرسشنامه شامل 52 سئوال است شما بعد از خواندن آن درستی و نادرستی آنها را با زدن علامت (*) در چهار گوشهای بلی یا خیر مشخص کنید دقت کنید که تمامی سئوالات را پاسخ داده باشید. در ضمن به محض اولین احساسی که به شما دست می دهد بدون آنکه به آن فکر کنید علامت مورد نظر را بزنید.


1- وقتی معلم می گوید که می خواهد از شما درس بپرسد، نگران می شوید؟
2- آیا به هنگام امتحان احساس نگرانی شدید دارید؟
3- آیا گاهی در خواب می بینید که بخاطر بلد نبودن درس معلم تان را عصبانی کرده اید؟
4- آیا اغلب از اینکه سایر همکلاسی هایتان شما را کند ذهن بدانند می ترسید؟
5- آیا وقتی با مدیر مدرسه صحبت می کنید دسپاچه می شوید؟
6- آیا بخاطر اینکه فکر می کنید در کلاس اشتباه احمقانه أی را مرتکب شوید از ابراز وجود می ترسید؟
7- آیا از اینکه ممکن است معلم شما را سرزنش یا تنبیه کند می ترسید؟
8- وقتی که نوبت شما می شود که بلند شوید و درس را جواب دهید، احساس می کنید که قلبتان شدیدا می زند؟
9- آیا در خانه در مورد اینکه به درس ریاضی فردا پاسخ غلط بدهید، احساس ترس می کنید.
10- آیا از اینکه از کلاس ….به کلاس …..بالاتر آمده اید اضطراب دارید؟
11- آیا قبل از امتحان خیلی نگران هستید؟
12- اگر معلم از شما درس بپرسد و شما جواب غلط بدهید، در حالیکه سعی می کنید جلوی خودتان را بگیرید، احساس گریه به شما دست می دهد؟
13- وقتی معلم از شما می خواهد جلوی کلاس ایستاده و درس را بلند بخوانید،از اینکه دچار اشتباه شوید، می ترسید؟
14- وقتی معلم از شما می خواهد که درستان را جواب بدهید، زانوهایتان می لرزد؟
15- آیا بعضی اوقات هنگام جواب دادن درس همه بدنتان می لرزد؟
16- آیا هنگامی که معلم به تکالیف شما توجه نمی کند یا اظهار نظر نمی کند احساس ناراحتی می کنید؟
17- هنگامیکه در رختخواب هستید بعضی اوقات درباره اینکه روز بعد در کلاس چه خواهید کرد، نگران می شوید؟
18- آیا هنگامی که نمی دانید معلم چه انتظاری از شما دارد، احساس ناراحتی دارید؟
19- آیا بعضی اوقات به هنگام جواب دادن درس صدایتان می لرزد؟
20- آیا برایتان مشکل است که به دیگری بگویید از چیزی می ترسید؟
21- وقتی یک شعر را در کلاس از حفظ می خوانید، از اینکه ممکن است یک بیت را فراموش کنید، احساس نگرانی می کنید؟
22- آیا بعضی از دوستان شما بخاطر اینکه تو نمرهای خوبی می گیری فکر می کنند توبچه ننه هستی؟
23- آیا همیشه از اینکه برای یکی از آشنایان شما اتفاق بدی بیفتد نگران هستید؟
24- در یک امتحان سخت، آیا بعضی از چیزهایی را که قبل از شروع امتحان می دانستید، فراموش می کنید؟
25- آیا اکثر اوقات آرزو می کنید، ای کاش در مورد امتحان نگران نبودید؟
26- وقتی امتحان می دهید، دست هایتان موقع نوشتن می لرزد؟
27- آیا همیشه از صدمه دیدن می ترسید؟
28- اگر فکر کنید کسی از شما خوشش نمی آید، ناراحت می شوید؟
29- آیا گاهی اوقات درباره اینکه با بیشتر بچه های کلاس فرق دارید، نگران می شوید؟
30- وقتی معلم می گوید می خواهد بداند تو چقدر یادگرفته أی، قلبت شدیدا می زند؟
31- آیا گاهی اوقات از شرکت کردن در بحث ها می ترسید؟
32- آیا بعضی از بچه ها در کلاس چیزی می گویند که شما ناراحت می شوید؟
33- آیا گاهی احساس می کنید که برخی از همکلاسی هایتان هرگز به شما توجه اى ندارند؟
34- هنگامی که معلم می خواهد امتحان بگیرد، عصبی می شوید؟
35- آیا به خاطر اینکه ممکن است دچار اشتباه شوید و دیگران به شما بخندند از درس جواب دادن متنفر می شوید؟
36- آیا همیشه درباره اینکه چه اتفاقی می خواهد بیفتد، نگران هستید؟
37- هنگامی که یکی از دوستان شما با شما بازی نمی کند، احساس بدی به شما دست می دهد؟
38- هنگامی که تکلیفتان را به همکلاسی هایتان نشان می دهید از اینکه به شما بخندند می ترسید؟
39- آیا اغلب از اینکه کار احمقانه أی انجام بدهید می ترسید؟
40- آیا از امتحانات مدرسه می ترسید؟
41- وقتی معلم می گوید که امتحان داریم آیا از اینکه امتحان را خوب ندهید می ترسید؟
42- آیا همیشه نگران هستید که مردم درباره شما چه فکر می کنند؟
43- اگر همه دانش آموزان موقعی که کاری در کلاس انجام می دهید به شما نگاه کنند دسپاچه می شوید؟
44- آیا شده در خواب دیده باشید که سایر همکلاسی هایتان می توانند کارهایی را انجام دهند که شما نمی توانید؟
45- آیا گاهی اوقات همکلاسی هایتان در حالی که شما صحبت می کنید مسخره تان می کنند؟
46- آیا هنگامی که دیگران به کاری که شما انجام داده اید نگاه کنند دستپاچه می شوید؟
47- آیا اغلب از اینکه ممکن است که در کلاس حالتان بد شود، نگران هستید؟
48- هنگامىکه مشغول امتحان هستیدآیا معمولافکرمىکنیدکه امتحانتان رابدمى دهید؟
49- آیا هنگام نوشتن بر روی تخته کلاس در حضور معلم دستتان کمی می لرزد؟
50- آیا بعضی وقت ها احساس بد اخلاقی می کنید؟
51- آیا تکالیف مدرسه تان را اغلب فراموش می کنید و نمی توانید آنها را به یاد آورید؟
52- آیا هنگام از حفظ گفتن درس در کلاس از آنچه که ممکن است دیگران درباره شما فکر کنند، احساس ناراحتی می کنید؟

اطلاعاتی از سازنده، روایی و پایایی این تست در اختیار تست نیست. علاقمندان به پیگیری با آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تماس بگیرند.

تبلیغات متنی