امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی شرکت زیتون پرورده توس

0

تعداد صفحات: 68 صفحه

مقدمه

جایگاه اقتصادی زیتون و روغن آن

جایگاه تولید میوه و روغن زیتون درجهان و ایران

فصل اول

خلاصه طرح

کلیات و شناخت طرح

معرفی شرکت

موضوع شرکت

چارت سازمانی

آگهی تأسیس شرکت

اظهار نامه ثبت شرکتها سهامی خاص / عام

بازاریابی و قیمتها و چگونگی توزیع محصولات تولیدی در بازار

فصل دوم

بررسی های فنی

تجهیزات

فصل سوم

فرآیند تولید

طبقه بندی ارقام زیتون

ارقام زیتون در جهان

طرح کارخانه روغن کشی با استفاده از پرس های هیدرولیک

تصفیه روغن زیتون

بسته بندی

فصل چهارم

بخش مالی

محصول

زمین

محوطه سازی

ساختمان سازی

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

شرح مختصر فر آیند و رسم نمودار تولید

تاسیسات

وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه

مواد اولیه و بسته بندی

آب برق و سوخت مصرفی

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی

بر آورد سرمایه ثابت

هزینه های سرمایه ای

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد سرمایه در گردش

نحوه سرمایه گذاری

بر آورد هزینه استهلاک

هزینه های تولید سالیانه

قیمت تمام شده محصول

قیمت فروش محصول

محاسبه نقطه سرمایه سر به سر (100% راندمان)

سود و زیان ویژه (سود)

ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهای آن

سرمایه ثابت سرانه

کل سرمایه گذاری سرانه

نرخ بازدهی سرمایه

دوره برگشت سرمایه

مشخصات محصول تولیدی

مشخصات پرسنل

نام و میزان مواد اولیه و قعات مصرفی

مشخصات ماشین آلات تولیدی

مشخصات وسائل جنبی تاسیساتی و اداری

خرید و دانلود - 55000 تومان
تبلیغات متنی