امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کارآموزی روزانه معماری در دفتر فنی

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

عنوان پروژه

زمان شروع و پایان دوره

گزارش فعالیت های انجام شده

تاریخچه دفتر مهندسی

نتیجه گیری و ارزشیابی

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی