امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

0
پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
Innovative Behavior Questionnaire
این پرسشنامه شامل 8 جمله توصیفی است. سرپرست گرامی، لطفا کارمند تحت نظارت خود را با توجه به موارد زیر ارزشیابی نمایید.
1= کاملا مخالف... 2= مخالف...3= متوسط... 4= موافق... 5= کاملا موافق
1. در انجام دادن کار به دنبال استفاده از فن آوری، روش ها و فنون جدید است و اندیشه های مفید و سازنده ای را ارائه می دهد.
2. اندیشه های خلاقانه را ارائه می دهد.
3. اندیشه های جدید را سازمان و ترویج می دهد.
4. در جستجو و تامین بودجه و امکانات لازم برای اجرای اندیشه های جدید می باشد.
5. برای اجرای اندیشه های خود، طرح و برنامه های مناسب را به کار می گیرد.
6. خلاق و نو آور است.
7. به طور کلی، به خلاقیت و نوآوری، بسیار علاقه مند است.
8. تجربه نشان می دهد که می تواند از امکانات موچود در جهت نو آوری استفاده کند.

ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 1389
تبلیغات متنی