امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی دامپزشکی

0

تعداد صفحات: 110 صفحه

پیش گفتار

خلاصه ای از دامپزشکی

سیری در آیات قرآن و احادیث نبوی و ائمه اطهار در مورد حیوانات

نمونه هایی چند از حیوانات در فرهنگ عامه و مثلهای زبان فارسی

خلاصه ای از وظایف سازمان دامپزشکی

خلاصه ای از آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی

انواع واحدهای درمانی بر اساس نوع فعالیت آنها

سیستم اطلاع رسانی

وظایف و تعهدات

تعهدات اداره کل دامپزشکی استان و سازمان دامپزشکی کشور

اهداف و وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی

نقش دامپزشکی در اعتلای سطح بهداشت جامعه

دامپزشکی در خدمت بهداشت عمومی

مقدمه

امنیت غذایی (Food Security) و سلامتی غذا (Food Safety)

زئونوزها Zoonoses

بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید

اقدامات انجام شده درایران

اخلاق در دامپزشکی

داروهای مصرفی در منطقه

برای مصرف گاوداری

داروهای مصرفی در دامداری گوسفندی

تشخیص آبستنی

هورمونهای آبستنی

رشد جنین

طول دوره آبستنی

گاو

القاء زایمان

گاو

اهمیت تشخیص آبستنی

تشخیص آبستنی در گاو

توشه رکتال

شروع آبستنی تا شش هفتگی

شش تا هشت هفتگی

هشت تا دوازده هفتگی

بیست هفتگی تا زایش

درستی و دقت توشه رکتال

رشد و توسعه پستان

تغییرات خارجی شکم

دوقلو و چندقلوزایی

روش های دیگر تشخیص آبستنی

سنجش پروژسترون شیر و پلاسمای خون

تشخیص تفریقی آبستنی

تجمع چرک در رحم یا پیومترا

بیماری تلیسه سفید

مومیایی شدن و استحاله ای شدن جنین

تومورها یا غدد

نارسائی های غیر عفونی

سیدر

مقدمه

موج فولیکولی و رشد فولیکول غالب

تخمدان های غیرفعال (آنستروس)

آنستروس

بیماری های کیست تخمدانی

انواع کیست

نقش پروژسترون

نقش استرادیول

نقش سیدر به عنوان منبع خارجی پروژسترون

نقش منبع خارجی استرادیول

موارد کاربرد سیدر

درمان گاوهای آنستروس

درمان گاوهای کیستی

مصرف سیدر برای بقای آبستنی در گاوهای برگشتی

همزمانی فحلی به روشس آووسینگ + سیدر

همزمانی برای تلقیح اجباری با روش اوسینگ + سیدر (Ovsynch + CIDR)

یافته های دوران کارآموزی

بیماریهای گاو

بیماریهای گوسفند

بیماریهای طیور

بیماریهای سگ

بیماریهای اسب

کارهای متفرقه

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی