امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت شناسایی گونه های علف های هرز

0

تعداد صفحات: 32 صفحه

مقدمه

فهرست بندی تاپیک علفهای هرز

دم روباهی باریک

بو مادران

خارشتر

بیدگیاه (علف گندمی)

یولاف وحشی (جو دوسر)

سیرموک (سیروحشی)

گون

برموس آویخته (علف پشمکی)

کیسه کشیش

سلمه تره (سلمک)

اویارسلام

گل گندم (شش بر تیغ)

گنگر صحرایی (خارلته یا خار کنگر)

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی