امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی سالن ورزشی

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

طرح کسب و کار (خدماتی)

مقدمه

خلاصه اجرایی

مراحل کار – مراحل راه اندازی

مشخصات مدیر و همکاران

توضیح خدمات

بازار، مشتریان، رقبا و روشهای تثبیت موقعیت و بازاریابی

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

اثاثیه اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

سرمایه های جاری

ملزومات اداری و مصرفی

سوخت و انرژی

حقوق و دستمزد

هزینه استهلاک

هزینه نگهداری و تعمیرات

جدول هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش

جدول کل هزینه های طرح

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

درآمد طرح

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

محاسبه نقطه سر به سر

محاسبه کار مزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

زمان بندی فعالیت

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی