امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

0

تعداد صفحات: 46 صفحه

فصل اول: معرفی طرح

-مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

تشریح مختصر فرایند

فصل دوم – تعیین ظرفیت

تعیین ظرفیت انجام فعالیت

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی برای هر پروژه

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم: معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم: معرفی هزینه ها

تعریف هزینه های سالیانه

برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم شرح فرآیند

پیشگفتار

انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

شرکاء نمى توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل مى شود:

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب مى شوند:

مدیران شرکت

مدیران شرکت

تصمیمات شرکاء

هیئت نظاره و وظایف آن

ورشکستگی شرکت های با مسئولیت محدود

شرکت خوب، شرکت بد، شرکت سودده

خصوصیات شرکت سهامی خاص

فصل ششم – خلاصه مطالعات و نتیجه گیری

جدول چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی