امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

کارآموزی تراشکاری (ابزار دقیق تراشکاری)

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه ای در مورد ابزار دقیق تراشکاری

آشنایی با مکان کارآموزی

ابزارهای برشی و نگهدارنده ابزار

ابزارهای ظریف تراش

پیشانی تراش قطعه ای

روتراشی

ماشین های تراش

قسمت های اصلی ماشین تراش

روش آج زنی

نتایج و پیشنهادات

انواع ماشین های فرز

تیغه فرزها

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی