امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پیش بینی و برآورد بودجه در شرکت گاز

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

ارکان شرکت

ارکان شرکت طبق قانون تجارت

ارکان ذیصلاح در شرکت ملی گاز ایران

مجمع عمومی

وظایف مجمع عمومی

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است

وزیر نفت به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکتهای تابعه وزارت نفت

هیأت مدیره

سازمان حسابرسی کل کشور، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی

روشهای بودجه ریزی

بودجه های جاری

روش تهیه و تنظیم

مقدمات تهیه و پیش بینی بودجه

پیش بینی و برآورد بودجه

حقوق کارمندان

دستمزد و مزایای کارگران

کالا

اجاره آب و برق و مخابرات

آموزش

کرایه ماشین آلات و وسائط نقلیه

هزینه های اداری و تشکیلاتی

خدمات دریافتی

سایر هزینه ها

هزینه های پیش بینی نشده

بازیافتنی ها

آمار کارمندان وکارگران

اخذ مصوبه هیات مدیره

اخذ مصوبه مجمع عمومی

ارسال بودجه شرکت به دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه

رسیدگی تفصیلی، تصویب بودجه و ابلاغ آن

مراحل گردش بودجه یک شرکت دولتی تابع « وزارت نفت »

بودجه سرمایه ای

تعریف طرح

روش تهیه بودجه سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران

مقدمات تهیه بودجه های سرمایه ای

شمای کلی تهیه و پیشنهاد بودجه های سرمایه ای و نحوه تصویب آن

بررسی بودجه های پیشنهادی در کمیسیون

کمیته های بودجه

کمیسیون بودجه سرمایه ای و اعضای آن

اعضای کمیسیون بودجه سرمایه ای

گزارشات مکانیزه بودجه های سرمایه ای

تهیه و تنظیم بودجه (شرکت ملی گاز)

گزارش لیست نهایی INALCOST LIST

گزارش بودجه و هزینه

روشهای تهیه بودجه سرمایه ای در شرکت ملی گاز ایران

ضمیمه پیش بینی و برآورد بودجه (حقوق و مزایای کارمندان)

حقوق کارمندان و دستمزد و مزایای کارگران

روش تهیه بودجه جهت حقوق کارکنان

جابه جائی ها

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی