امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی اجرای یک سازه آپارتمانی اسکلت فلزی

0

تعداد صفحات: 26 صفحه

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

پاک سازی خرابه

گودبرداری

پیاده کردن نقشه

بتون مگر

قالب بندی فونداسیون و شمع بندی

آرماتوربندی

علت استفاده فولاد و میل گرد در ساختمانها و پی

نحوه ی آرماتوربندی

خم کردن آرماتور

بتون ریزی فونداسیون

مخلوط کردن بتون

نحوه ی درست کردن ستون های فلزی با ورق

اتصال ستون ها به فنداسیون

ترازکردن ستون های عمودی با ستون های افقی

عایق کاری تیرورق ها

ساخت تیرچه طبقات

سقف

کشیدن دیوار بیست و دو سانتی

کشیدن دیوار و پارتیشن های ده سانتی

تصاویر

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی