امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری شرکت دخانیات

0

تعداد صفحات: 24 صفحه

مقدمه

تعریف انبار

اهمیت انبار

اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی، تجارت و صنعت

اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی

اهمیت انبار از دیدگاه تجارت

اهمیت انبار از دیدگاه صنعت

عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار

برآورد ظرفیت یک انبار

در نظر گرفتن مبدأ و مقصد

محدودیت های زمین و عوامل جانبی

اهداف و وظایف انبارها

وظایف انباردار

مکان و فضای انبار

انبارهای سرپوشیده

انبارهای کاملا پوشیده

انبارهای محفظه

فضای انبارش محوطه

اجزای تشکیل دهنده انبار

موجودی ها

اهمیت موجودی ها

انواع موجودی ها

قطعات

کالای ساخته شده

ملزومات اداری

کالای آماده برای فروش (نهایی)

مواد اولیه

اسقاطی، ضایعات، پرت

سیستم های خرید برنامه ریزی شده و اضطراری

کالای خریداری شده برای فروش

منابع انسانی در سیستم انبار

سیستم اطلاعاتی انبار

انواع سیستم اطلاعاتی در انبار

سیستم اطلاعاتی مبتنی بر حافظه افراد (حافظه محور)

سیستم متکی بر دفاتر نامنظم

سیستم دفاتر منظم

سیستم کاردکس مکانیزه

فرم درخواست جنس انبار

برگ درخواست خرید

فرم رسید موقت

رسید انبار

حواله انبار

سیستم نقطه سفارشی

نقطه سفارش

دفعات سفارش

سیستم دوره سفارش

نقطه سفارش و دوره سفارش

انبارگردانی

وجود انبارک ها در سالن های تولید

خرید و دانلود | 33,000 تومان
تبلیغات متنی