امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت حادثه

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

طوفان کاترینا

سونامی

طرحی از یک سونامیTsunami

ساحل سری لانکا قبل از سونامی

ساحل سری لانکا هنگام ورود سونامی

ساحل سوماترای شمالی قبل و بعد از سونامی

تصاویری از خرابیهای سونامی

لرزه زمین ساخت منطقه

طوفان کاترینا

عملیات نجات قربانیان طوفان کاترینا در آمریکا

کاترینا نفت را هم تکان داد

زلزله لرستان، بهار هشتاد و پنج.

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی