امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی شرکت آیدا الکتریک

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

معرفی شرکت

چارت سازمانی

محصول انتخابی

لیست قطعات

نمودار مونتاژ

نمودار فرایند عملیات

بهبود در فرایند مونتاژ

نمودار تقدم و تاخر

محاسبه ی زمان استاندارد

زمان های مشاهده شده

ضریب عملکرد

زمان های نرمال

محاسبه الونس

بالانس خط مونتاژ

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی