امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پاورپوینت شناخت و کاربرد چوب

0

تعداد صفحات: 74 صفحه

توصیف چوب

خصوصیات چوب

کاربرد در ایران باستان

ساختار چوب

ساختار قابل رویت

درون چوب

انواع درون چوب

انداختن درخت و حمل الوار

سخت چوبها

نرم چوبها

رطوبت چوب

اشکال گوناگون چوب از نظر مصرف

انواع چوب های بریده شده

چوب های مصنوعی

نئوپان

تخته فیبرها

صفحات چوب-سیمان

کانیتکس

حفاظت از چوبها

موارد استفاده چوب در ساختمان

اتصال چوب

معایب چوب

تاریخچه در ساختمان

خاصیت و ضعفهای چوب

خواص چوب

خواص مکانیکی چوب

خواص شیمیایی چوب

خواص کاربردی

شکل ظاهری چوب

الوار

الوار تبری

چهار تراش

تخت لت

تخته یاشیکی

مصرف چوب در صنعت

تاریخچه مصرف چوب در ایران

مصرف چوب در بناهای دوره قاجار و معاصر

همه چیز درباره چوب

تعریف صنعتی

استحکام در چوب به دو عامل بستگی دارد

خاصیت ارتجاعی چوب

خصوصیات فیزیکی

خصوصیات مکانیکی

تأثیر رطوبت در چوب

تاثیر رطوبت در چوب

محاسن چوب

عیوب ذاتی چوب

برای نگه داری چوب از چه موادی استفاده می شود؟

انواع برشکاری

اتصالات در چوب

چوب و محصولات فرعی چوب

محصولات فرعی چوب

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی