امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت خدمات کتابخانه ای

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

چکیده

مقدمه

بازاریابی چیست؟

آمیخته بازاریابی

محصولات و خدمات

مکان یا کانال توزیع

قیمت

فعالیتهای تشویقی و ترغیبی

اصول بازاریابی و تحقیقات کتابداری

بازاریابی در اینترنت

توصیه هایی برای مدیران کتابخانه های ایران

منابع

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی