امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی عمران اداره کل نوسازی مدارس

0

تعداد صفحات: 42 صفحه

مقدمه

توضیحات

توجه به شرایط بهره برداری در طرح و محاسبه

پیش خیز در تیرها

انبساط و انقباض حرارتی

افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی

افتادگی

ارتعاش

انتقال ونوسان جانبی در سازه های فولادی

فساد و خوردگی در فلز

ساخت، نصب و کنترل نوع کار

نقشه های کارگاهی

ساخت

تعبیه پیش خیر – خم کردن و راست کردن قطعات

برشکاری

برش گرمایی (برش با شعله هوا گاز)

برش با قیچی

سایر روشهای برش

آماده کردن لبه ها

ساختمانهای با اتصال جوشی

ساختمانهای با پیچهای پر مقاومت

درزهای فشاری

رواداری ابعادی

تنظیم پای ستونها

شرایط کلی

سطوح غیر قابل دسترسی

سطوح تماس

سطوح صاف و آماده شده

سطوح مجاور جوش کارگاهی

برپایی و نصب

میزان کردن پای ستونها

مهار

تنظیم کردن کار

جفت کردن درزهای فشاری در ستونها

جوش کارگاهی

رنگ کارگاهی

اتصالات کارگاهی

کنترل نوع کار

مردود کردن کار

بررسی جوشها

بررسی اتصالات اصطکاکی در پیچهای پر مقاومت

تعیین نوع فولاد

خواص بتن

ویژگیهای مطلوب بتن سخت شده

سنگدانه ها

آب

پروژه مدرسه ابن سینا

مشخصات سازه

تصاویر

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی