امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

گزارش کارآموزی پروژه راهسازی

0

تعداد صفحات: 51 صفحه

مقدمه

تاریخچه راه سازی

راهسازی از دیدگاه اقتضادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

طرح مطالعاتی و شناسایی منطقه برای احداث راه

موقعیت جغرافیایی استان کهگلویه و بویر احمد در ایران

آب و هوای منطقه و مقدار بارش ها در این استان

حمل و نقل و ارتباطات در استان کهگلویه و بویر احمد

مسیر یابی و واریانتهای مختلف برای یافتن بهینه ترین مسیر

شناسایی

ابزار مسیر یابی

محاسن

معایب

مشخصات ترافیکی و حمل و نقلی در احداث راه

اطلاعات ترافیکی اولیه برای احداث راه

سرعت طرح و ملاک های انتخاب سرعت طرح

خودروی طرح

سرعت طرح

کیفیت ترافیکی راه

گنجایش مطلق

گنجایش طراحی

گنجایش راه های دو خطه

محاسبه گنجایش راه های دو خطه با استفاده از روش قطعه ای از راه به عنوان قطعه ای نمونه از مسیر

پلان راه و قوس های افقی در طول مسیر راه

فاصله دید توقف

طرح و محاسبه قوس ها

توضیحات

پروفیل طولی و قوس های قائم (خم ها)

نقد راه یکی از مهمترین مسائل در هر پروژه راه سازی است.

پروفیل عرضی و محاسبه حجم عملیات خاکی

کاربرد پروفیل عرضی

سواره رو

شانه راه

مزایای شانه راه

شیب عرضی شانه راه

رویه سازی شانه

مراحل ترسیم پروفیل عرضی

ترسیم پروفیل عرضی

منابع

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی