امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

0

تعداد صفحات: 76 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول: چکیده نتایج

بررسیهای طرح تولید نوار آب بندی تفلون

چکیده نتایج بررسیهای طرح تولید نوار آب بندی تفلون

فصل دوم: کلیات

مقدمه

ویژگیها و مشخصات فنی محصول

مقایسه کیفی کالای رقیب

نوار آب بندی تفلون در مقابل الیاف کنف برتریهایی دارد که در ذیل اشاره ای به آنها می شود

بررسی بازار و قیمت فروش

فصل سوم: بررسیهای فنی

مقدمه

ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه

نکات علمی پیرامون فرایند

مخلوط صحیح

شکل دهی مقدماتی

کشیدن و شکاف دادن دقیق

پیوستگی و هماهنگی تجهیزات

ارزیابی روشهای مختلف تولید

اکستروژن و انواع آن

اکسترودر تک پیچه

اکستردر پیستونی

روشهای تولید ورقه های نازک

مبانی انتخاب مناسب ترین دستگاههای تولید

تشریح دقیق و جامع فرایند منتخب و رسم نمودار از گردش موارد

مراحل مختلف تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل خواهند بود

هریک از این موارد به تفکیک در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

الک کردن

مخلوط کردن

شکل دهی مقدماتی

اکستروژن

تولید ورقه های نرم، نازک و براق

خشک کردن

کشیدن و شکاف دادن

پیچیدن نهایی

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت در حین تولید

کنترل کیفیت محصول

تعیین و محاسبه ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد

مواد اولیه

پودر پلی تترافلورئاتیلن

ماده پلیمری پلی تترافلورواتیلن

روان کننده

پلاستیک برای بسته بندی

کارتن برای بسته بندی

جمع بندی مواد اولیه مصرفی

جدول مشخصات و میزان مواد اولیه مصرف جهت تولید نوار آب بندی تفلون

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

فهرست تجهیزات به کار رفته در خط تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل می باشد

جدول دستگاهها و تجهیزات خط تولید نورآبندی تفلونی

نقشه استقرار ماشین آلات

تاسیسات عمومی

تاسیسات معمول مورد نیاز برای کلیه واحدهای صنعتی به قرار ذیل خواهد بود

توضیحات تفصیلی پیرامون هر یک از این موارد و سایر تاسیسات بکار رفته در ذیل ارائه شده است

آزمایشگاه

تعمیر گاه

ترابری

گرمایش

سوخت رسانی

جدول سوخت مصرفی واحد تولید نوار آب بندی تفلونی

سرمایش

آب رسانی

تهویه و هوای فشرده

رفع آلودگی محیط زیست

اطفاء حریق

باسکول

برق رسانی

برق مورد نیاز خط تولید

برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی

جدول جمع بندی برق مورد نیاز خط تولید به تفکیک مصرف کنندگان

جدول برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی

برق مورد نیاز کل واحد و برق مصرفی روزانه

دیزل ژنراتور

اثاثیه و لوازم اداری

لوازم مورد نیاز جهت یک واحد کوچک تولیدی محدود بوده و تنها به موارد ذیل خلاصه می گردد

نیروی انسانی

مدیریت و مهندسی

کارکنان خط تولید و آزمایشگاه

کارکنان تاسیسات و تعمیرگاه

کارکنان اداری و خدمات

جمع بندی پرسنل مورد نیاز جهت فعالیت کارخانه

جدول جمع بندی پرسنل مورد نیاز کارخانه تولید نوار آب بندی تفلونی

ساختمان، زمین و محوطه سازی

سالن تولید

محاسبه سالن تولید

انبارها

مساحت تاسیسات

مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی

مساحت زمین و عملیات محوطه سازی

جدول جمع بندی ساختمانها، زمین و محوطه مورد نیاز واحد تولید نوار آب بندی تفلونی

برنامه زمانبندی اجرای طرح

جدول زمانبندی اجرای طرح

فصل چهارم: بررسیهای مالی و اقتصادی

مقدمه

برآورد هزینه های جاری و سالانه واحد

هزینه های تامین مواد اولیه مورد نیاز

جدول برآورد هزینه های مربوط به مواد اولیه

هزینه های تامین انرژی مورد نیاز

هزینه خدمات نیروی انسانی

برآوردهزینه های ثابت طرح

هزینه تجهیزات خط تولید

جدول برآورد هزینه های تامین ماشین آلات خط تولید

هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی

آزمایشگاه و تعمیرگاه

گرمایش

سرمایش

آب

نجهیزات دفع آلودگی

برق

سوخت رسانی

جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات جانبی

جدول فهرست مشخصات و هزینه های مربوط به تجهیزات و تاسیسات عمومی

برآورد هزینه وسائط نقلیه

لوازم و اثاثیه اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد هزینه های مربوط به سرمایه ثابت و در گردش کارخانه

هزینه های مربوط به سرمایه در گردش به شرح ذیل منظور می گردد

سرمایه ثابت

کلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ثابت کارخانه به ترتیب ذیل می باشد

تسهیلات بانکی و کل سرمایه گذتری

هزینه های تولید

برآورد هزینه های سالانه

محاسبه قیمت فروش

شاخصهای اقتصادی

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح

اطلاعات مربوط به تولید کالا

برنامه تولید سالانه

مشخصات و مقدار مصرف مواد اولیه

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه طرح

هزینه های تولید

هزینه های عملیاتی

هزینه های غیرعملیاتی

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح (ارقام به هزار ریال)

مصارف

سرمایه در گردش

بازپرداخت

پرداخت

ترازنامه پیش بینی شده (ارقام به هزار ریال)

دارائی ها

دارائی های جاری

دارائی های ثابت

بدهی ها

محاسبه خالص گردش وجوه نقدی (ارقام به هزار ریال)

تسهیلات مالی

مصارف

جدول محاسبه ارزش افزوده

جدول محاسبه سهم منابع داخلی

درصد ارزش افزوده

درصد سهم منابع داخلی

پرسشنامه سازمان صنایع کوچک ایران

نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه

مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی

قسمت سوم: پیش بینی اجزاء و براورد سرمایه ثابت و در گردش

سرمایه ثابت

مقدار و بهای زمین مورد نیاز

ریز ارقام مربوط به محوطه سازی و حصار کشی

برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی

وسائط نقلیه

خرید و دانلود - 59000 تومان
تبلیغات متنی