امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

گزارش کارآموزی سیستمهای جمع آوری فاضلاب

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

مقدمه

مشخصات فنی

تعاریف کلی

آب و برق

ترازها و نقاط نشانه ها

نقشه برداری

سیمان

شن و ماسه و آزمایش مصالح

حفاری ترانشه

مشخصات بتن ریزی

مشخصات لوله گذاری بتنی فاضلابی

مشخصات شفته ریزی لوله های بتنی

مشخصات خاک سرندی لولها های پلی اتیلن

مشخصات حوضچه سازی و آدم روها

قطعات پیش ساخته آدم روها

مجرای شستشو و بازدید

پله های آدم رو

پر کردن ترانشه و چاهکها

ماشین آلات

فهرست ماشین آلات

نحوه اجرای لوله های پلی اتیلن

مشخصات زیر سازی و پوشش روی لوله های پلی اتیلن در موارد خاص

اتصال لوله های پلی اتیلن دو جداره

روش استفاده از کوپلر

روش استفاده از جوش لب به لب

تعاریف کلی

فاضلاب خانگی

فاضلاب شهری

فاضلابهای سطحی

نشتاب

آبهای نفوذی

تعاریف و طبقه بندی شبکه جمع آوری فاضلاب

دسته بندی خطوط جمع اوری فاضلاب

لوله انشعاب ساختمان

جمع کننده خانگی

شاخه جمع کننده

خط نیمه اصلی

خط جمع آوری اصلی

خط انتقال اصلی

خط گیرنده

خط نهایی

انشعاب ساختمان

سیفون فاضلاب

اندازه قطر سیفون انشعاب فاضلاب

نحوه اتصال سیفون انشعاب فاضلاب

محل نصب سیفون انشعاب فاضلاب

نوع سیفون مورد استفاده در انشعاب فاضلاب

خط لوله انشعاب فاضلاب

جنس لوله انشعاب

اندازه قطر لوله انشعاب

شیب لوله انشعاب

نحوه اتصال لوله انشعاب به سیفون

سه راهی انشعاب روی خط جمع کننده خانگی

اندازه سه راهی انشهاب

جنس سه راهای انشعاب

نحوه اتصال لوله لنشعاب به سه راهی انشعاب

مزایا

معایب

علمک روی سیفون انشعاب فاضلاب

نحوه وصل انشعاب فاضلاب

دستورالعمل وصل انشعاب فاضلاب در صورت وجود سه راهی انشعاب

نصب لوله انشعاب به سه راهی از جنس P.V.C

نصب لوله انشعاب به سه راهی از جنس پلی اتیلن

نصب لوله انشعاب به سه راهی از جنس بتن یا آزبست

دستورالعمل وصل انشعاب فاضلاب در صورت عدم وجود سه راهی انشعاب بر روی جمع کننده خانگی

وجود آدم رو در مقابل لوله انشعاب فاضلاب

عدم وجود ادم رو در مقابل لوله انشعاب فاضلاب

نصب لوله انشعاب فاضلاب در گذرهای با عرض کمتر از 14 متر

فقط یک خط جمع کننده فاضلاب در محور گذر اجرا گردیده است

در دو طرف گذر لوله های جمع کننده فاضلاب اجرا گردیده است

خط لوله جمع کننده فقط یک طرف گذر اجرا گردیده باشد

در دو طرف گذر خطوط لوله جمع کننده فاضلاب اجرا شده باشد

در یک طرف گذر خط لوله جمع کننده فاضلاب خانگی اجرا شده باشد

پیوست شماره یک

موارد ناشی از پلان لوله اصلی اجرا شده در گذر

موارد مربوط به عمق لوله اصلی جمع آوری فاضلاب

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی