امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی

0

تعداد صفحات: 85 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول

برسی بازار، مطالعه و شناخت محصول

مقدمه

امروزه می توان ماشینهای بافندگی را بر اساس طریقه پود گذاری آنها تقسیم بندی کرد که عبارت از

عوامل موثر در انتخاب یک ماشین بافندگی

بطور کلی در انتخاب ماشین می توان ارقام را به عنوان راهنما به کاربرد

با توجه به توضیحات فوق می توان دو نکته ای کلی را در انتخاب ماشینهای بافندگی در نظر گرفت

مسائلی که حدود بافندگی را مشخص می کند به دو دسته تقسیم می شود

حال به منظور بهتر روشن شدن مطلب، کلیه نکاتی را که باید در این زمینه در نظر گرفت را ذکر می کنیم

نام محصول در تعریف اولیه

وارداتی و یا صادراتی بودن کالا

نامهای تجاری

مختصات فیزیکی

مختصات شیمیایی

شرح خواص

عمر مفید

مواد اولیه

کالا های رقیب و یا کالا های جانشین

درجه اهمیت پارچه

مبانی مذهبی و فرهنگی

حمایتهای دولت

فصلی بودن مصرف

تحلیل قیمت

مطالعه و شناخت تقاضا

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

الف اطلاعات پایه ای عمومی

جمعیت

مصرف سرانه

اطلاعات اختصاصی محصول

شناخت جامعه مصرف کننده داخلی

شناخت جامعه مصرف کنندگان خارجی

آمار صادرات طی سال گذشته

تولید کنندگان داخلی

آمار واردات محصول طی سالهای گذشته

حجم موافقتهای اصولی داده شده، در دست احداث، در آستانه احداث

محاسبه فعلی بازار و تقاضا و پیش بینی آن برای سالهای آتی

پیش بینی نیاز صنعت نساجی پنبه ای و الیاف مصنوعی ایران

تعیین سهم بازار قابل کسب

تعیین ظرفیت اقتصادی

مکان یابی

عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه

عوامل دیگر دخیل در انتخاب محل پروژه را می توان بدین صورت نام برد

در مکان یابی سطوح زیر را در نظر می گیریم

جدول عوامل موثر در تعیین محل پروژه

استانهای کشور

فصل دوم

بررسی فنی

بررسی ماشین آلات و تجهیزات

دستگاه چله کشی

دستگاه آهار

بافندگی

ماشین آلات بافندگی

دو کارخانه در زمینه مونتاژ ماشین آلات بافندگی فعالیت می نمایند

مشخصات ماشین بافندگی انتخابی

نام کمپانی

محاسبه تعداد ماشین های مورد نیاز

محاسبه قیمت برای دستگاه

محاسبه مقدار نخ مورد نیاز

محاسبه تولید در ساعت تعداد دستگاه ماشین بافندگی

محاسبه نخ مورد نیاز برای متر پارچه

سایر ماشین آلات

دستگاه کنترل پارچه

جک حمل چله

جک حمل چله با طراحی

لیفتراک دستی

رول پیچ

دستگاه رطوبت زا

مشخصات فنی دستگاه رطوبت زا

انتخاب روش استقرار بر اساس طرح جریان مواد

جریان مواد

تاسیسات

سالن تاسیسات شامل بخشهای زیر می باشد

برق رسانی

برق مورد نیاز ماشین آلات به شرح زیر می باشد

آب رسانی

ایرکاندیشن

دیگ بخار

سوخت رسانی

وسائل حفاظت ایمنی

بررسی فضا و مساحتها

انبار نخ

با فرض اینکه هر بویین نخ بطور متوسط کیلو گرم وزن داشته باشد تعداد بوبینهای مورد نیاز برابر است با

ابعاد بویین

انبار محصول

جدول تعیین تعداد ماشین و نیروی انسانی

برگ تعیین نیازهای فضای بخش تولیدی

برآورد مساحت زمین _ ساختمان _ سالن تولید و تاسیسات

فصل سوم

بررسی مالی

سرمایه ثابت

هزینه های مقدماتی

هزینه آماده سازی و خرید زمین

ج مخارج اداری و تشکیلاتی

هزینه های تاسیساتی – ساختمانی و ارتباطات

هزینه ها ساختمانی

هزینه های تاسیساتی و ارتباطات

وسایل نگهداری و تعمیرات

تجهیزات ایمنی کارکنان

تجهیزات انبار

جدول کلی محاسبه هزینه های بخش

هزینه های نامشهود

سایر هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه ها یا مخارج پیش بینی نشده

هزینه های عملیاتی

نرخ تورم

نرخ تورم از سال تا بصورت زیر می باشد

حقوق و دستمزد نیروی انسانی

نرخ تورم هزینه نیروی انسانی

جدول زیر تعمیرات نرخ تورم از سال تا را نشان می دهد

هزینه های نگهداری و تعمیرات

محاسبه برای سال اول بهره برداری

هزینه مواد اولیه

قیمت روز انواع نخ بیان شده بطور میانگین در ذیل آورده شده است

سایر هزینه های تولید

هزینه آب

هزینه برق

هزینه گاز و گازوئیل

هزینه حمل و نقل مواد

جدول ذیل کلیه هزینه های تولیدی را یکجا می دهد

هزینه های تحقیقاتی

هزینه های پیش بینی نشده

هزینه مالی

هزینه اداری

هزینه های استهلاک

جدول محاسبه استهلاک دارایی های ثابت

ارزش دفتری دارائیهای ثابت در پایان سالهای اولیه بهره برداری

بیمه کارخانه

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری

این هزینه ها برابر است با تفاوت هزینه های ثابت و جمع ارزش اولیه دارئیها که برابر است با

پیش بینی سرمایه در گردش

سرمایه گذاری کل

سیاست تامین منابع مالی و مدت باز پرداخت

محاسبه قیمت تمام شده محصول

بر آورد در آمد حاصل از فروش

با فرض رشد % تورم قیمت در آمد پنچ سال اول بهره برداری بشرح زیر می باشد

صورت سود و زیان

سال اول بهره برداری

صورت سود و زیان

سال دوم بهره برداری

صورت سود و زیان

سال سوم بهره برداری

صورت سود و زیان

سال چهارم بهره بردار

صورت سود و زیان

سال پنچم بهره برداری

پیش بینی گردش وجوه نقدی

قبل از بهره برداری

پیش بینی گردش وجوه نقدی

سال اول بهره برداری

پیش بینی گردش وجوه نقدی

سال دوم بهره برداری

پیش بینی گردش وجوه نقدی

سال سوم بهره برداری

پیش بینی گردش وجوه نقدی

سال چهارم بهره برداری

پیش بینی گردش وجوه نقدی

سال پنچم بهره برداری

صورتحساب ترازنامه

سال پنچم بهره برداری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اقتصادی

تجزیه و تحلیل نقطه سر بسر

ثابت و متغیر

محاسبه نقطه سربه سر در جدول زیرآمده

شاخص های سود آوری

نسبت عملکرد سرمایه

بنسبت ثابت

شاخص های اعتباری نقدینگی

نسبت جاری

بنسبت برگشت سرمایه

جنسبت برگشت مجموع دارایی ها

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی