امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی مکانیک شرکت صنعت پژوهان کیا (خودرو)

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

تاریخچه

چارت سازمانی شرکت صنعت پژوهان کیا

چارت سازمانی واحد تضمین کیفیت

چارت سازمانی واحد طراحی ومهندسی

چارت سازمانی واحدبازرگانی خود کفائی

چارت سازمانی واحد برنامه ریزی و کنترل تولید

چارت سازمانی واحد تولید

چارت سازمانی واحد مهندسی تولید

چارت سازمانی واحد مالی

چارت سازمانی واحد اداری

لیست تجهیزات تولیدی

لیست تجهیزات آزمایشگاهی/بازرسی وآزمون

استراتژی

منابع و امکانات

شناسایی تأمین کنندگان تولیدی

لیست پارامترهای ویژه و مهم محصول / فرآیند

ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان تولیدی

توسعه سیستم کیفی تأمین کنندگان تولیدی

نحوه تأمین قطعات

هزینه های کیفیت

تناسب فضا و فرآیند ها با میزان تولید

تناسب ماشین آلات، دستگاهها با میزان تولید

تجهیزات بازرسی و آزمون متناسب با فرآیندها

ایجاد و نگهداری شرایط محیطی مناسب

استفاده از نرم افزارهای رایانه ای متناسب با فرآیندها به صورت مؤثر

کنترل موجودیها

استفاده از دانش کارکنان در بهبود

فرآیندها

تدوین شرایط نگهداری محصول و کالا

تدوین رویه های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

تدوین رویه های شناسایی وردیابی

شناسایی و ردیابی محموله های ورودی

شناسایی محموله حین فرآیند ماشینکاری

شناسایی و ردیابی حین فرآیند مونتاژ

شناسایی و ردیابی محصول نهایی

تدوین و بازنگری برنامه های نگهداری بهره ور

تدوین و بازنگری برنامه های مدیریت ابزار

تعیین قابلیت ابزارآلات و دستگاهها

پایش محصول قبل از تحویل به مشتری

برنامه های نگهداری بهره ور جامع

Jig and fixture

قید وبند ها

مقدمه

تعریف جیگ

تعریف فیکسچر

فرق بین جیگ وفیکسچر

انواع جیگها

اطلاعات مقدماتی

شرح شابلونهای سوراخکاری

هدف

انتخاب عوامل تعیین کننده

اهداف جیگ و فیکسچر

فرآیند تولید

بررسی راه حلها

طراحی

نظارت

تهیه مقدمات

کنترل و بازرسی

توانمند یهای مورد نیاز یک طراح ابزار

سادگی طرح

قطعات پیش ساخته

قطعات استاندارد

ماشینکاری و عملیات تکمیلی

هلقیها و تلرنس ها

و نقشه های ساده

انواع جیگ و فیکسچر و وظایف آنها a

اصول قرار گرفتن و تکیه زدن B

اصول نگهداشتن و محکم کردن c

ساختمان کلی جیگ وفیکسچرها d

ایجاد طرح اولیه E

تهیه نقشه ابزار F

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی