امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی طرح پرورش ماهیان گرم آبی به ظرفیت 18 تن

0

تعداد صفحات: 31 صفحه

فصل اول

اصول کلی و دلائل ارائه طرح

معرفی طرح

پیش نویس طرح چشم انداز

پیش نویس شرح مأموریت

اهداف اجرای طرح

استراتژیهای رسیدن به اهداف

خلاصه طرح

اهداف اجرای طرح

منابع تأمین آب

مشخصات فیزیک و شیمیائی

فصل دوم

موقعیت جغرافیائی محل اجرای طرح

شرح فعالیت کارآفرینانه

محل شرکت پرورش ماهی قزل آلا و موقعیت جغرافیایی

وضعیت آب و هوایی

راههای ارتباطی

فصل سوم

فرایند پرورشی و عوامل موثر درآن

مکان (تأسیسات مورد نیاز طرح)

فصل چهارم

صورت مالی طرح

نیروی انسانی

مشخصات مدیر و پرسنل

بخش بازار یابی

جدول برآورد تجهیزات

هزینه های جاری طرح

صورت هزینه های دستمزد (برای 1 ماه)

هزینه های تولید (برای یکسال)

هزینه ها (برای یکسال)

توجیه اقتصادی یا صورتحساب سود (زیان)

قیمت تمام شده کالا و قیمت فروش

قیمت فروش کالا

صورتحساب سود (زیان)

اسناد و مدارک

جدول زمانبندی

محاسبه نقطه سربه سر

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی