امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش پاکستان

0

تاریخچه و ساختار نظام آموزشی

پیش از ورود اسلام، سند (پاکستان کنونی) مهد تمدن های برهمایی و بودایی بود. با فتح سند روابط فرهنگی و علمی مردم این منطقه با مسلمانان ایران و اعراب برقرار شد.برخی از دانشمندان مسلمان به این سامان آمده ودانشمندان هندی به کشورهای اسلامی رفتند.(سدهات)؛ نخستین کتاب هندی است که بانام(السند هند)به عربی ترجمه شد.مدتی پس ازترجمه(سدهانت)کتا یونانی(مجسطی)نیز به عربی ترجمه شد. مسلمانان از هیئت هندی و یونانی استفاده کرده و به پیشرفت های چشمگیری دست یافتند.کتاب (کلیله و دمنه)در زمان ساسانیان از هندوستان به ایران آورده شده و توسط عبدالله بن مقفع به عربی ترجمه شد.کتاب دیگری به نام(یوذسف) و(بلوهر)نیز از سانسکریت به عربی ترجمه شد.بزرگترین اثر علمی در این دوره از هندوستان به کشور اسلامی انتقال یافت، اعداد هندسی است که بعدها با نام اعداد عربی به غرب منتقل شد و تاکنون رایج است.پیش از این مسلمانان، با حروف ابجد و غربی ها با اعداد رومی محاسبات را انجام می دادند.در این اثنا همچنین،کتب بودایی به عربی ترجمه شد.از جمله کتابهای دیگری که دراین دوره به عربی ترجمه شد می توان از شناق (چنکیه) و یا (گهر) و(ادب الملک) نام برد.زبان اردو نیز در این دوره و با امتزاج زبان های عربی،فارسی،سانسکریت و سایر زبان های محلی شکل گرفت و کم کم زبانی بوجود آمد که بعدها یکی از زبان های مهم شبه قاره محسوب گردید.

تبلیغات متنی