امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت تئوری پیچیدگی آشوب

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

مفهوم پیچیدگی می تواند هم در داخل سازمان و هم در رابطه با محیطی که سازمان با آن روبرو است.

آنچه مهم است درک این پیچیدگی ها است.

تئوری پیچیدگی

نظریه بی نظمی یا نظم غایی

تئوری ساختارهای پراکنده

کاربرد تئوری پیچیدگی در ساز مان ها

اثر پروانه ای (Butterfly effect)

تئوری همگون سازی مجدد

و...

منابع

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی