امروز جمعه 11 اسفند 1402

گزارش کارآموزی کارخانه فرآورده های گوشتی

0

تعداد صفحات: 130 صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات

بخش اول: گوشت

بخش دوم: تاریخچه پیدایش صنعت سوسیس و کالباس در ایران و جهان

بخش سوم: سوسیس و کالباس – ویژگی ها و روش های آزمون

بخش چهارم: تاریخچه تأسیس و بهره برداری کارخانه فرآورده های گوشتی

بخش پنجم: آئین کار و شرایط بهداشتی تولید در کارگاه ها و کارخانه های فرآورده های گوشتی

فصل دوم: خط تولید فرآورده های گوشتی

بخش اول: دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز

بخش دوم: مواد تشکیل دهنده اصلی فرآورده های گوشتی

بخش سوم: پروسه تولید

بخش چهارم: مراحل خط تولید کارخانه فرآورده های گوشتی

فصل سوم: آزمایشات شیمیایی و میکروبی

بخش اول: گوشت قرمز و فرآورده های آن – روش نمونه برداری

بخش دوم: آزمایش های شیمیایی

بخش سوم: آزمایش های میکروبی

فصل چهارم: نتیجه گیری – انتقادات و پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود | 63,000 تومان
تبلیغات متنی