امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی فرآوری، بسته بندی و توزیع تخم مرغ

0

تعداد صفحات: 65 صفحه

کلیه جداول به صورت عکس می باشد

خلاصه طرح

مشخصات سرمایه گذاری طرح

فرایند طرح

سرمایه گذاری ثابت طرح

جدول زمین محل اجرای طرح

جدول محوطه سازی

جدول ساختمانها

جدول تأسیسات و تجهیزات

جدول ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

جدول وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه

جدول تجهیزات اداری و کارگاهی

جدول هزینه های قبل از بهره برداری

جدول هزینه های ثابت طرح

جدول هزینه های جاری طرح

جدول مواد اولیه و بسته بندی

جدول حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی

جدول حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی

جدول هزینه سوخت وانرژی

استهلاک و تعمیر و نگهداری

جدول هزینه های جاری طرح

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

جدول سرمایه در گردش

جدول سرمایه گذاری

محاسبه نقطه سربه سر

میزان فروش در نقطه سر به سر

محاسبه سود ویژه

شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز

پیشگفتار

برتری تخم مرغ بر اساس رنگ پوسته آن

فرآوری سفیده تخم مرغ

جابجایی/حمل تخم مرغ

شستشوی تخم مرغ

فرآوری تخم مرغ به طور کلی

تمیز کردن هنگام تولید

تخم مرغ شکن

پختن، خنک کردن و پوست کندن تخم مرغ

تجارت پودر و تخم مرغ مایع

دستگاه تخم مرغ شکن

جمع آوری و دخیره مایع تخم مرغ

سیستم تخلیه تخم مرغ مایع پاستوریزه

دستگاه تخلیه تخم مرغ مایع پاستوریزه در دو مدل

فرآوری پودر تخم مرغ

دستگاه تخم مرغ پزی

فرآوری پوسته تخم مرغ

سیستم شستشوی شانه های تخم مرغ

تجهیزات کنترل کیفیت تخم مرغ

جمع آوری و حمل تخم مرغ مایع

نوع تانکهای نگهداری تخم مرغ مایع از چیست؟

اطلاعات کلی درباره تخم مرغ

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی