امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش اوقات فراغت

0

با سلام. این پرسشنامه جهت بررسی میزان و نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 3 شهر قم تنظیم شده است. بخشی از ساعات شبانه روز هر فردی تحت عنوان «اوقات فراغت» در اختیار وی است. خواهشمند است پاسخ های خود را با توجه به برنامه های اوقات فراغت در سال 1390 استان قم تنظیم نمایید.

1 – آموزشگاه محل تحصیل:................................. 2 – سال ورود به دبیرستان:.................................

3 – رشته ی تحصیلی:............................................ 4 – سن به سال:.................................................

5 – پایه ی تحصیلی:................................................

6 – وضعیت سکونت: شخصی استیجاری

7 – مقطع

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

بی سواد

تحصیلات مادر:

تحصیلات پدر:

8 – شغل پدر

شاغل: کارمند بخش خصوصی (آزاد) سایر موارد

غیر شاغل: ازکار افتاده بازنشسته بیکار فوت شده

9– شغل مادر

شاغل: کارمند بخش خصوصی (آزاد) سایر موارد

غیر شاغل: خانه دار بازنشسته بیکار فوت شده

10 – آیا به جز تحصیل فعالیت شغلی دیگری هم دارید؟

در طول سال تحصیلی 1 – بلی 2 – خیر

11 – آیا در طول تعطیلات تابستانی فعالیت شغلی دارید؟ 1 – بلی 2- خیر

12 – به طور متوسط در روز چند ساعت اوقات فراغت دارید؟

1-2 ساعت 2-4 ساعت 5-6 ساعت بیشتر از 6 ساعت

13 – برای گذراندن اوقات فراغت به کدامیک از موارد زیر می پردازید؟

گوش دادن به موسیقی نقاشی وخطاطی معاشرت با دوستان شرکت در فعالیت های مذهبی

هنرهای دستی تماشای تلویزیون رفتن به سینما مطالعه آزاد ورزش کردن

استفاده از ویدئو بازی با رایانه سایر موارد

14 – شما تا چه حد از نحوه گذران اوقات فراغت راضی هستید؟

بسیار زیاد زیاد تا حدودی خیلی کم

15 – از تمام فرصت هایی که برای اوقات فراغت دارید چند درصد آن را استفاده می کنید؟

10 تا 20 درصد 20 تا 40 درصد 40 تا 60 درصد 60 تا 80 درصد

16 – اگر در نحوه گذران اوقات فراغت خود و دوستان مشکلاتی را ملاحظه کرده اید این مشکل بیشتر ناشی از کدام عامل می باشد؟

1 – مشکلات مالی خود و خانواده 2 – ضعیف بودن اوقات فراغت در استان

3 – عدم پیش بینی اماکن متناسب با نیازها به تفکیک جنس (دختر و پسر)

4 – ضعف آگاهی بیش از حد والدین در نحوه گذران اوقات فراغت فرزندان خود

5 – دخالت بیش از حد والدین در نحوه گذران اوقات فراغت فرزندان خود

6 – ضعف برنامه ریزی مناسب برای گذران اوقات فراغت توسط فرد و خانواده

17 – شما تا چه حد قادر به پرداخت هزینه برنامه های اوقات فراغت هستید؟

1 – هیچ 2 – بین 10 تا 20 درصد 3 – بین 20 تا 40 درصد 4- بین 40 تا 60 درصد

18 – اوقات فراغت را چگونه می گذرانید؟

به تنهایی با خانواده با دوستان

19 – آیا پدر و مادر شما از نحوه گذران اوقات فراغت شما اطلاع دارند؟ بلی خیر

20 – نظر پدر و مادر شما در نحوه گذران اوقات فراغت شما تا چه حد مؤثر می باشد؟

خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم

تبلیغات متنی