امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

شرح وزارت خانه بهداشت و درمان

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

تاریخچه

چارت سازمانی

مأموریت

اهداف

شرح وظایف

سیاست های کلی نظام اداری

سیاست­های کلی برنامه ی پنجم توسعه

سیاست­های کلی برنامه ی پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

امور علمی و فناوری

امور اجتماعی

امور اقتصادی

امور سیاسی، دفاعی و امنیتی

قوانین و مقررات

قوانین آموزشی و پژوهشی

حوزه های مرتبط

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی