امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش باورهای دینی

0

باسمه تعالی

پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت انجام یک کار تحقیقی در مورد باورهای دینی تهیه شده است خواهشمند است

با دقت به سئوالات پاسخ دهید قبلا ازهمکاری شما تشکر و قدردانی می شود

 

نام و نام خانوادگی:

پایه تحصیلی: اول متوسطه  دوم متوسط     سوم  توسط     

معدل سال قبل:........

درآمد خانواده: خیلی عالی  عالی  متوسط   ضعیف  خیلی ضعیف

تعداد برادر:....... نفر  تعداد خواهر:......... نفر    تعداد کل خانواده:..... نفر

تحصیلات پدر:  ابتدایی    راهنمایی  دبیرستان   دیپلم     بالاتر از دیپلم

تحصیلات مادر: ابتدایی    راهنمایی   دبیرستان   دیپلم   بالاتر از دیپلم

هیچ

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

به نظر شما هر کدام از موارد ذیل تا چه اندازه در تربیت دینی شما نوجوانان موثراست.

ردیف

 

 

 

 

 

نقش خانواده را در تربیت دینی نوجوانان چه اندازه می دانید؟

1

 

 

 

 

 

روابط در خانواده ها تا چه اندازه می تواند در افزایش اعتقادات دانش آموزان اثرگذار باشد؟

2

 

 

 

 

 

اطلاعات دینی خانواده تا چه اندازه می تواند در فهم بهتر مطالب دینی اثر گذار باشد؟

3

 

 

 

 

 

برگزاری نماز جماعت با حضور معلمان و کارکنان مدرسه.

4

 

 

 

 

 

شرکت در جلسات دعا مانند زیارت عاشورا و توسل در افزایش باورهای دینی شما.

5

 

 

 

 

 

داشتن معلمان عامل به مسائل مذهبی و اخلاقی.

6

 

 

 

 

 

میزان تاثیر رابطه ی دوستانه بین شاگردان و معلمان مدرسه.

7

 

 

 

 

 

تشویق برای شرکت در طرح مسائل دینی.

8

 

 

 

 

 

پاسخگویی دقیق و منطقی به سوالهای مذهبی.

9

 

 

 

 

 

تشکیل اردوهایی به منظور یادگیری مسائل دینی.

10

 

 

 

 

 

تاثیرتشکیل دوره آموزشی در مسائل دینی مدرسه.

11

 

 

 

 

 

محتوای کتاب های دینی و قرآن چه قدر در رفتار شما موثر است؟

12

 

 

 

 

 

نگرش و اعتقاد دانش آموزان به مسائل دینی و مذهبی چه قدر آنها را در واجبات کمک می کند؟

13

 

 

 

 

 

تاثیر برگزاری و برپایی مراسم و اعیاد مذهبی در مدرسه در رفتارهای دینی شما.

14

 

 

 

 

 

رابطه صمیمانه بین دبیر دینی و دانش آموزان می تواند تا چه اندازه در رفع نیازهای دینی و مشکلات دانش آموزان کمک کند؟

15

 

 

 

 

 

تا چه اندازه همسالانتان از نظر الگویی، الگوی مناسبی برای رفتارهای دینی شما می باشند ؟

16

 

 

 

 

 

توجه به تربیت دینی در مدرسه تا چه اندازه در رشد باورهای دینی موثر است؟

17

 

 

 

 

 

دعوت از علما و سخنرانان در بالا بردن رشد مذهبی دانش آموزان چقدر مفید است؟

18

 

 

 

 

 

آیا مدرسه نسبت به شرکت شما در مراسم مذهبی واکنش مثبت نشان می دهد؟

19

 

 

 

 

 

معلمان شما چه مقدار ار ساعت درس را به بیان مسائل مذهبی اختصاص می دهند؟

20

 

 

 

 

 

آیا برگزاری مسابقات فرهنگی- مذهبی و... در مدرسه در رفتارهای دینی شما موثر است؟

21

 

 

 

 

 

آیا بینش مذهبی خانواده شما مورد علاقه شماست؟

22

 

 

 

 

 

تاثیر و همراهی و حضور والدینتان با شما در محافل و هیئت ها در رفتارهای شما موثر است؟

23

 

 

 

 

 

برگزاری مسابقات قرآنی و تحقیقات دینی در رفتارهای دینی شما موثر است؟

24

 

 

 

 

 

علاقه مندی برای شرکت در مراسم مذهبی را تا چه حد مدیون دوستان خود هستید؟

25

تبلیغات متنی