امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اسکتروژن و نقش PVC در صنعت

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

چکیده

مقدمه

قسمت اول

فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه سازمان

نمودار ساختمانی و تشکیلات

نوع محصولات تولیدی یا خدمات

شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی

بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی

امور جاری در دست اقدام

برنامه های آینده

تکنیک هایی که توسطرشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار میرود

فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج

قسمت دوم

بخش اول: پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل: پلیمرها به زبان ساده

تعریف

تهیه پلیمرها

روش های تولید پلیمرها

پلیمریزاسیون زنجیره ای

پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی

پلیمریزاسیون مرحله ای

بافت ساختمانی پلیمرها

ماکرومولکولهای خطی

ماکرومولکولهای مشبک

تقسیم بندی پلیمرها

ترموپلاستها

الاستومرها

ترموپلاستها

ترموپلاستهای الاستومر

تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما

فصل دوم: طرز شناسایی پلیمرها

مقدمه

شکل ظاهری

جرم مخصوص ماده پلیمری

اثر حلال های شیمیایی

اثر گرمایی

تعیین مقدار PH

اشتعال با شعله

فصل سوم: روشهای آماده سازی مواد پلیمری

مقدمه

آسیاب کردن

مخلوط سازی

همزن ها

خمیرزن ها

مخلوط کننده ها

رطوبت زداییخشک کردن

فصل چهارم: اکسترودرها

اکسترودر کردن

تعریف

اکسترودرهای خمیری کننده

مارپیچ اکسترودر

انواع مارپیچ ها

اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ایESEZG

گذرگاهها و عملکرد آنها

قیف تغذیه ای

منطقه تغذیه

منطقه تراکمیا تبدیل

منطقه خروجی یا مترینگ

شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه

نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه

نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه

درجه انتقال ماده

تشکیل پروفیل فشار

اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاریESEZN

مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار

عمق کانال

پروفیل فشار

قطعات کمکی مارپیچ ها

اکسترودرهای یک مارپیچه گازدارVentExtruder

اکسترودرهای دو مارپیچهDSE

مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه

جهت گردشی مارپیچ ها

قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر

مشخصات هندسی مارپیچ ها

مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE و دو مارپیچهDSE

دمای ماده پلیمری

شاخص انتقال

ساخت پروفیل فشار

فصل پنجم: تکنولوژی صنایع اکستروژن

صنایع اکستروژن

لوله های پلیمری

تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی

قالب های اکسترودر

سیستم های کالیبراسیون

کالیبراسیون قطر داخلی

کالیبراسیون قطر خارجی

افزایش فشار داخل لوله

سیستم کالیبراسیون واکئوم

دستگاه کشش یا انتقال لوله

لوله های خرطومی

پروفیل

فیلمهای پلیمری

دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine

قالب اکسترودر فیلم های دمشی

خنک سازی فیلم های دمشی

وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی

آلیاژ سازی پلیمرها

روشهای دیگر اکستروژنی

کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی

دانه یا گرنول سازی

تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی

تولید نخ و الیاف نساجی

تولید تورهای لوله یی پلاستیکی

بخش دوم: pVC

فصل اول: پی ویسی چیست و چگونه تولید می شود

فرآیندها

فرآیند تعلیقی

فرآیند امولسیونی

فرآیند توده ای

فرآیند محلول

فصل دوم: پیویسی و مواد افزودنی

مواد ا فزودنی

نرم کننده ها

انواع فتالات

انواع دی استر الیفاتیک

انواع فسفات

انواع اپوکسی

نرم کننده های پلیمری

نرم کننده های ویژه

پایدار کننده ها

پایدار کننده های قلع

پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی

پایدارکننده های سرب

پایدارکننده های غیر سمی

روان کننده ها

پرکننده ها

کربنات کلسیم

سیلیکات و سیلیکا

سولفات باریم

هیدروکسید آلومینیم

الیاف شیشه

دوده

خاک اره

اصلاح کننده های ضربه پذیری

آمیزه پودر

آمیزه مذاب

پلیمریزاسیون پیوندی

مواد کمک فرآیند

فرآیند اکستروژن

فرآیند قالب گیری تزریقی

فرآیند کلندرکاری

فرآیند قالب گیری دمشی

فرآیند شکل دهی حرارتی

مواد اسفنجی کننده

رنگینه ها

رنگدانه ها

جوهرها

رنگینه های ویژه

رنگدانه های صدفی

رنگدانه های فلزی

رنگدانه های فلوئورسان

رنگدانه های فسفرسان

فصل سوم: فرآورده های تولید شده از پیویسی چه ویژگی هایی دارند

ویژگی های فرآورده های پیویسی

سختی

استحکام کششی

بازدهی نرم کننده

افزایش طول نهایی

انعطاف پذیری در دمای اندک

دوام نرم کننده در آمیزه

پایداری حرارتی

پایداری نوری

سمیت

مقاومت شیمیایی

مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری

آتش گیریاشتعال پذیری

ویژگی های الکتریکی

فصل چهارم: بررسی اقتصادی قیمت آمیزه فصل پنجم: روش تهیه فرمولاسیون پیویسی

فرمولاسیون پیویسی نرم و سختروش عملی

لولهدر ساختمان سازی

لولهدر آب رسانی

لولهدر فاضلاب

لولهدر تراکم هوا و خلا

لولهدرگاز رسانی

لولهدر کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی

انواع لوله نرم و انعطاف پذیرپیویسی نرم

پروفیل

فیلم و ورقسخت

فیلم و ورقدر ساختمان سازی

فیلم و ورقدر بسته بندی

فیلم و ورقدر کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی

سایر موارد استفاده

ورق و فیلم نرم

صنایع تولید کفش

اسفنج پیویسی

الیاف روکش شده

انواع روکش پیویسی

بطری سازی

کاربرد پیویسی در پزشکی

پیویسی و خودروسازی

فصل ششم: تولید کنندگان جهانی پیویسی

منابع

خرید و دانلود | 65,000 تومان
تبلیغات متنی