امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات

0

تعداد صفحات: 28 صفحه

چکیده

مقدمه

تعریف تبلیغات اینترنتی

تاریخچه تبلیغات اینترنتی

روند تبلیغات اینترنتی در دنیا

ابعاد تبلیغات اینترنتی

مدلهای کسب وکار

مدل کسب و کار مبتنی بر محتوا

مدل مبتنی بر ارائه خدمات متنوع اینترنتی

مدل مبتنی بر فراهم آوردن امکان جستجوی سایتهای مختلف

مدل مبتنی بر ارائه خدمات تبلیغاتی

مدل مبتنی بر شبکه تبلیغاتی

اشکال تبلیغات اینترنتی (تکنولوژی تبلیغات)

بنرها

بنرهای دارای غنای رسانه ای

تبلیغات مبتنی بر بازی

تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک

تبلیغات ناخواسته

تبلیغات مبتنی بر حامی گری

فرایندهای طراحی

زیرساختهای سیستم

تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری

روشها

مزیت های تبلیغات اینترنتی

محدودیت های تبلیغات اینترنتی

نتیجه گیری

مراجع

پی نوشت ها

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی