امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش مطالعه غیردرسی دانش آموزان

0

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما آینده سازان ایران سرافراز

دانش آموز عزیز! از آنجا که پرسش‏نامه حاضر به منظور انجام پژوهشی در زمینه‏ی تأثیر عوامل مؤثر خاصه مطالعات غیردرسی بر پیشرفت تحصیلی شما است، خواهشمندیم با دقت و توجه کامل به سوالات زیر پاسخ دهید.

از همکاری و توجه شما کمال تشکر را داریم.

1

آیا میزان تشویق والدین به مطالعه، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

2

آیا میزان مطالعه والدین در علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه موثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

3

آیا روش پژوهش محوری معلمان در مدارس در میزان گرایش دانش آموزان به مطالعه موثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

4

آیا وجود کتابخانه‏های غنی شده در مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

5

شما تا کنون چند کتاب علمی مطالعه کرده اید؟

1 تا 10 11 تا 20 21 تا 30 بیش از 30

6

شما در منزل خود چند کتاب علمی دارید؟

1 تا 10 11 تا 20 21 تا 30 بیش از 30

7

میزان علاقه مندی شما به مطالعه چقدر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

8

آیا میزان علاقه‏مندی به مطالعه کتابهای ادبی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

9

آیا میزان علاقه‏مندی به مطالعه کتابهای تربیتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

10

آیا میزان علاقه‏مندی به مطالعه کتابهای تاریخی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

11

آیا میزان علاقه‏مندی به مطالعه کتابهای مذهبی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

12

آیا میزان علاقه‏مندی به مطالعه کتابهای زندگی‏نامه بزرگان بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

13

آیا میزان علاقه‏مندی به مطالعه کتابهای داستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

14

آیا میزان علاقه‏مندی به مطالعه قرآن بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

15

آیا میزان علاقه‏مندی به مطالعه کتابهای تفسیر قرآن بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

16

آیا میزان علاقه‏مندی به مطالعه روزنامه‏ها و مجلات بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

17

آیا دلیل مطالعه کتب غیردرسی برای شما درک و فهم بیشتر مطالب درسی می‏باشد؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

18

آیا دلیل علاقه مندی شما به مطالعه کتاب‏های غیر درسی فقط بر اساس علاقه شخصی‏ می‏باشد؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

19

آیا مطالعه کتب غیر درسی در فراگیری مطالب درسی شما تاثیر دارد؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

20

اهداء کتاب به عنوان جایزه تا چه میزان بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

21

برگزاری مسابقات کتابخوانی تا چه میزان بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است؟

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد

تبلیغات متنی