امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

گزارش کارآموزی CNC شرکت آذرخش خودرو

0

تعداد صفحات: 21 صفحه

شرح فعالیت کارآموزی

جابه جایی براساس اطلاعات هندسی مربوط به ابزار

جبران شعاع نوع ابزارTool Nose Radios Compensation

TNRC

لغو جبران طول

N55

جابه جایی ابزار برای فرز End Mill

جابه جایی های ابزار برای تیغه فرز Angle Cutter

کاربری ماشینهای CNC

معرفی پانل کنترل

خرید و دانلود | 27,000 تومان
تبلیغات متنی