امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک

0

تعداد صفحات: 3 صفحه

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک (1996)

تعداد گویه ها: 25 سوال

روش نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی