امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت کاشت، داشت و برداشت پنبه

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

کاشت پنبه

آماده سازى زمین براى پنبه

آماده کردن بذر پنبه

کرک گیرى

ضدعفونى کردن بذر پنبه

زمان کاشت بذر پنبه

روش هاى کاشت بذر پنبه

عمق کاشت بذر و فاصله بوته ها در پنبه

مقدار بذر پنبه

برداشت پنبه

زمان برداشت پنبه

مراحل برداشت پنبه

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی