امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

ارسال نات کوین به کیف پول پاول دورف

0

As of today, 22 million notcoin players were introduced a new boost, namely “Send notcoins to Durov’s balance while most of players understood nothing because the official channels did not publish any kind of explanations about it. That is why millions of notcoin farmers took to social media, asking questions about this mysterious boost.

Who is Durov?

Pavel Durov is the founder and current CEO of the Telegram. Durov is also among the team behind the TON blockchain project.

Should You Send Notcoins to Durov’s Balance?

Following the activation of the new boost, more than 40 billion notcoins were sent to Durov’s balance within minutes. Players are now expecting a sort of “return”.

Although not mentioned officially, we believe that sending notcoins to Durov’s balance must have a good return as this also might mean testing of in-app token transfer function. Another probability is contribution to token burn. So, sending notcoin to Durov’s balance is actually voluntary contribution to token burning.

از امروز، 22 میلیون بازیکن نوت‌کوین تقویت جدیدی معرفی کردند، یعنی «نوت‌کوین‌ها را به موجودی دوروف بفرستید، در حالی که اکثر بازیکنان چیزی متوجه نشدند، زیرا کانال‌های رسمی هیچ توضیحی در مورد آن منتشر نکردند. به همین دلیل است که میلیون‌ها کشاورز نوت‌کوین به رسانه‌های اجتماعی رفتند و سؤالاتی در مورد این افزایش مرموز پرسیدند.

دوروف کیست؟

پاول دوروف موسس و مدیر عامل فعلی تلگرام است. دوروف همچنین در میان تیمی است که پشت پروژه بلاک چین TON قرار دارد.

آیا باید نت کوین به موجودی دوروف بفرستید؟

پس از فعال شدن بوست جدید، بیش از 40 میلیارد نوت کوین در عرض چند دقیقه به موجودی دوروف ارسال شد. بازیکنان اکنون منتظر نوعی "بازگشت" هستند.

اگرچه به طور رسمی ذکر نشده است، اما ما معتقدیم که ارسال نوت کوین به موجودی Durov باید بازده خوبی داشته باشد زیرا این ممکن است به معنای آزمایش عملکرد انتقال توکن درون برنامه باشد. احتمال دیگر مشارکت در سوزاندن نشانه است. بنابراین، ارسال notcoin به موجودی Durov در واقع کمکی داوطلبانه به سوزاندن توکن است.


  • تاریخ: دوشنبه , 16 بهمن 1402 (02:45)

تبلیغات متنی