امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی اجرای ساختمان

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

مقدمه

فهرست

تاریخچه سازمان سماء

نوع خدمات

شرح مختصری از فرآیند خدمات

موقعیت رشته کار آموز در واحد کاری معرفی شده با برسی جزئیات سازمانی رشه کار آموز

بررسی شرح وضایف

امور جاری در دست اقدام واحد کاری

برنامه های آینده واحد کاری

سنگ کاری نما

پوکه معدنی

متره

سفد کاری

دیوار چینی

کاشی کاری

کف سازی با سنگ

فریم لس

تیرچه و بلوک سقف و قالب بندی و آرماتور بندی

جوشکاری و ساخت اسکلت فلز ساختمان تاسیسات

قرنیز

نل گچی

آرمسترانگ

نقاشی و کنیتکس

گزارش روزانه

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی