امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآفرینی تولید گلهای زینتی

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

مقدمه

تهیه و کاشت پیاز گلایول

مرحله داشت گلایول

برداشت گلایول

اهمیت اقتصادی تولیدات گلخانه ای

ساختمان سازه و اسکلت بندی تونلهای هوفمن

قطعات و لوازم ساخت سازه

آبیاری

آبیاری سنتی بروش نشستی دارای معایب زیادی است از جمله

سیستم حرارتی و تامین دما

قطعات لازم برای سیستم حرارتی

تهویه

قطعات لازم برای سیستم تهویه

نور مصنوعی

قطعات نور مصنوعی

رطوبت

لوازم رطوبت ساز

سیستم اعلام خطر

قطعات سیستم اعلام خطر

پوشش تونل

لوازم مورد نیاز پوشش تونل

برآورد کل هزینه های جاری

برآورد سرمایه گذاری ثابت تاسیسات تونل

برآورد سرمایه گذاری ثابت ساختمان و تاسیسات جانبی

برآورد سرمایه گذاری ثابت تأسیسات جانبی

برآورد اقدامات زیر بنایی

برآورد کل سرمایه گذاری

برآورد درآمد

آنالیز توجیه اقتصادی

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی