امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی کنترل کیفی چدن (کنترل سنگ زنی)

0

تعداد صفحات: 44 صفحه

واحد ماهیچه سازی

مشخصه و ترکیب ماسه ماهیچه سازی

واحد قالبگیری

واحد ذوب

واحد شات بلاست

واحد سنگ زنی

واحد واترتست

کنترل نهایی قطعه

واحد آزمایشگاه

قالبگیری Wagner

ساخت مخلوط ماسه

قالبگیری و مونتاژ ماهیچه

قالبگیری B.M.M

قسمت ساخت و تهیه ماسه مصرفی B.M.M

قالبگیری و مونتاژ ماهیچه

قالبگیری F.D.C

ساخت ماسه

قالبگیری

قالبگیری دیزاماتیک Disa Matic

تهیه مخلوط ماسه قالبگیری

روش قالبگیری

قالبگیری دستی

ساخت ماسه

روش قالبگیری

نکات قابل توجه در قالبگیری

ایستگاه ذوب و کوره های تهیه مذاب چدن

چدنها

مزایای چدن

شارژ کوره

اثر عناصر آلیاژی در آلیاژهای آهنی

کوره های ریخته گری در کارخانه ریخته گری ایران خودرو

کوره القایی Induction Furnaces

کوره های القایی بدون هسته مغناطیسی

کوره های القایی با هسته (کانال دار)

تقسیم بندی کوره های القایی از لحاظ نوع فرکانس اعمالی

کوره های القایی با فرکانس شبکه یا برق شهر

کوره های القایی با فرکانس متوسط

کوره های القایی با فرکانس بالا

کوره های القایی با فرکانس متعدد

اهمیت فرکانس در کوره های القایی

شارژ کوره ها

کوره ها

نسوز کوبی

زینتر کردن کوره های القایی

خواص ماسه ماهیچه

ماهیچه سازی

خواص عمومی ماسه ماهیچه

هات باکس

کلد باکس

خواص ماسه ماهیچه

روش ساخت ماهیچه

روش Cold Box

تجهیزات سخت کننده ماهیچه

تجهیزات جعبه ماهیچه

چسبیت

اندازه ماهیچه

انبار

روش Hot Box

تمام کاری ماهیچه

تجهیزات مورد نیاز

عیوب ناشی از ماهیچه

نفوذ پذیری قالب و ماهیچه

پلیسه گیری

بتونه کاری

رنگ یا پوشان ماهیچه و قالب

حمل و نقل ماهیچه

انبار کردن ماهیچه ها

مونتاژ کردن ماهیچه ها

فرآیندهای قالبگیری

ماسه قالبگیری (Molding Sand)

انواع ماسه مصرفی

فرآیندهای قالبگیری و مواد مصرفی برای قالبگیری

خواص عمومی مواد قالبگیری

مخلوط ماسه قالبگیری چدن خاکستری

ماسه

خاک رس

افزوردنی ها

آب

قالب های ماسه ای (موقت)

انواع قالب های مورد استفاده در کارخانه ریخته گری ایران خودرو

مشخصات مواد قالبگیری موقت

انواع ماسه (مواد قالبگیری موقت)

ماسه سیلیس (کوارتز)

دانه بندی ماسه های قالبگیری

خرید و دانلود | 43,000 تومان
تبلیغات متنی