امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

پروژه کارآفرینی تولید قطعه پرسی بدنه خودرو

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

مقدمه

توجیح فنی طرح

هدف

آماده کردن و تغذیه کویل

خطوط پرس Transfer

سیستم اتوماسیون Robotic

مشخصات مکانی

ماموریت و آینده نگری

فرایند مدیریت تولید

ملاحضات زیست محیطی

نمودار مدت زمان پیش بینی شده مراحل طرح

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمین

محوطه سازی

ساختمانها

ماشین آلات

تاسیسات

وسایل نقلیه

تاسیسات اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید

حقوق و دستمزد

پرسنل غیر تولیدی

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی

جمع هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش (دوره یک ماهه)

جمع کل سرمایه گذاری طرح

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه نقطه سر به سر (در 100% تولید)

محاسبه کارمزد وام

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی