امروز شنبه 12 اسفند 1402

مقیاس اضطراب کتل

0

در این پرسشنامه 40 سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند. به همه سوالها با صداقت کامل پاسخ دهید.

در مقابل هر سوال سه پاسخ و زیر هر پاسخ یک مربع وجود دارد. سوال را به دقت بخوانید و پاسخی را که با وضعیت شما بیشتر سازگاری دارد با علامت × در داخل مربع مشخص کنید. برای آشنایی، دو سوال نمونه ذکر شده است.

 

مثال اول: من قدم زدن را دوست دارم.

 

بلی

گاهی

خیر

مثال دوم: من ترجیح می دهم عصرها...

الف: باکسی گپ بزنم.

ب: به سینما بروم.

 

الف

؟

ب

تلاش کنید که کمتر از پاسخ وسط استفاده کنید.

به همه سوالها پاسخ دهید. برای هر سوال تنها یک پاسخ انتخاب کنید. پاسخ های شما محرمانه خواهد ماند.

وقت خود را به تردید و دو دلی نگذرانید. پس از آن که سوال را خواندید، بلافاصله بر اساس آن چه حالا فکر یا احساس می کنید، پاسخ دهید. نه بر اساس آن چه که هفته گذشته فکر می کردید و یا معمولاً فکر می کنید.

اکثر افراد در 5 دقیقه و تعداد کمی نیز در مدت 10 دقیقه به این سوالها پاسخ می دهند.

 

1- علاقه من به مردم یا سرگرمی ها خیلی زود عوض می شود.

 

درست

؟

غلط

2- حتی اگر اشخاص نظر خوبی به من نداشته باشند ، آرامش کامل خود را از دست نمی دهم.

 

درست

؟

غلط

3- قبل از اظهار نظر تأمل می کنم تا مطمئن شوم آنچه می گویم درست است.

 

درست

؟

غلط

4- تمایل دارم حسادت کنم .

 

گاهی

بندرت

هرگز

5- اگر قرار باشد زندگیم را دوباره از سر بگیرم :

الف: آن را به گونه ای متفاوت سازمان می دادم.

ب: دلم می خواست همین زندگی را داشته باشم.

 

الف

؟

ب

6- در همه مسایل با والدینم مشورت می کنم.

 

بله

؟

خیر

7- اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت می شوم، حتی اگر بدانم آنچه می خواهم غیر ممکن است.

 

درست

؟

غلط

8- در صداقت افرادی که با من رفتاری دوستانه تر از حد انتظار دارند، تردید می کنم.

 

درست

؟

غلط

9- والدینم (یا کسانی که مرا بزرگ کرده اند) هر وقت دستور می دادند و می خواستند که من از آن ها اطاعت کنم:

الف: همیشه منطقی بودند.

ب: اغلب غیر منطقی بودند.

 

الف

؟

ب

10- به نظر می رسد که نیاز من به دوستان، بیشتر از نیاز آن ها به من است.

 

گاهی

بندرت

هرگز

11- مطمئن هستم که می توانم در مقابل یک مشکل ناگهانی مقاومت کنم.

 

بندرت

گاهی

اغلب

12- وقتی بچه بودم از تاریکی می ترسیدم.

 

اغلب

گاهی

هرگز

13- گاهی دیگران می گویند که من هیجان خود را به آسانی اعمال و گفتار نشان می دهم.

 

بله

؟

خیر

14- اگر مردم از محبت و مهربانی من سوء استفاده کنند:

الف: ناراحت می شوم و کینه به دل می گیرم.

ب: به زودی فراموش می کنم و می بخشم.

 

الف

؟

ب

15- انتقاد های مردم، بیشتر از آن چه به من کمک کنند، ناراحتم می کنند.

 

اغلب

گاهی

هرگز

16- برایم اتفاق می افتد که خیلی زود علیه مردم عصبانی می شوم.

 

بله

؟

خیر

17- درست مثل زمانی که چیزی را بخواهم و ندانم که چه می خواهم، احساس نگرانی می کنم.

 

بندرت

گاهی

اغلب

18- گاهی از خود می پرسم که آیا مردم واقعاً به آنچه می گویم علاقمندند؟

 

درست

؟

غلط

19- هرگز دچار احساس های نامعلوم مثل درد های مبهم، اختلالات هاضمه، شنیدن صدای قلب و غیره نشده ام.

 

درست

؟

غلط

20- در موقع بحث با برخی مردم، آن قدر ناراحت می شوم که به زحمت حرف می زنم.

 

گاهی

بندرت

هرگز

21- وقتی کاری انجام می دهم، بیشتر از دیگران انرژی صرف می کنم، چون با اضطراب کار می کنم.

 

درست

؟

غلط

22- شیوه ای به کار می برم که حواس پرتی نداشته باشم و جزئیات را فراموش نکنم.

 

درست

؟

غلط

23- موانع و دشواری ها هرچه باشد، همیشه پشتکار نشان می دهم و اولین هدفهای خود را دنبال می کنم.

 

بله

؟

خیر

24- در موقعیت های دشوار برانگیخته می شوم و راه خود را گم می کنم.

 

بله

؟

خیر

25- گاهی خواب های آشفته می بینم.

 

بله

؟

خیر

26- وقتی خود را در مقابل یک مشکل می بینم، همیشه احساس می کنم که به قدر کافی انرژی دارم.

 

بله

؟

خیر

27- گاهی احساس می کنم که به اجبار و بدون دلیل و قانع کننده ای باید چیزهایی بشمارم.

 

درست

؟

غلط

28- اکثر مردم ذهن عجیب و غریبی دارند، هر چند که دوست ندارند آن را قبول کنند.

 

درست

؟

غلط

29- وقتی در میان جمع مرتکب یک رفتار ناشیانه می شوم، می توانم آن را به زودی فراموش کنم.

 

بله

؟

خیر

30- احساس می کنم که بد اخلاق هستم و نمی خواهم کسی را ببینم:

الف: به مناسبت هایی

ب: اغلب

 

الف

؟

ب

31- وقتی کارها خوب پیش نمی رود، گریه ام می گیرد.

 

هرگز

بندرت

گاهی

32- حتی در میان جمع، گاهی احساس تنهایی و بی ارزشی می کنم.

 

بله

؟

خیر

33- نصف شب بیدار می شوم و به علت اشتغالات ذهنی، به دشواری می توانم دوباره بخوابم.

 

اغلب

گاهی

هرگز

34- دشواری ها هر چه باشد، معمولاً ظاهر امر را حفظ می کنم.

 

بله

؟

خیر

35- گاهی بدون علت احساس گناه یا احساس پشیمانی می کنم.

 

بله

؟

خیر

36- اعصاب من به قدری خراب است که برخی صداها، مثل صدای غرچ و غروچ کردن در، برایم غیر قابل تحمل می شود و ناراحتم می کند.

 

اغلب

گاهی

هرگز

37- اگر به علتی ناراحت شوم، معمولاً خیلی زود آرامش خود را باز می یابم.

 

بله

؟

خیر

38- وقتی به یاد یک کار دشوار می افتم که باید انجام دهم، معمولاً لرزه بر اندامم می افتد یا عرق می کنم.

 

بله

؟

خیر

39- وقتی می خواهم بخوابم، معمولاً خیلی زود به خواب می روم، در عرض چند دقیقه.

 

بله

؟

خیر

40- وقتی به چیزهایی فکر می کنم که قبلاً و به مدت خیلی کم به آنها علاقمند بودم، گاهی حالت اضطراب یا برانگیختگی بیش از حد به من دست می دهد.

 

بله

؟

خیر

تبلیغات متنی