امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت بودجه بندی

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

بودجه

مبانی بودجه بندی

مقاصد بودجه بندی

وظایف بودجه بندی

بودجه جامع

بودجه عملیاتی

بودجه فروش

بودجه موجودی کالای آخر دوره

بودجه تولید

بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه شده

بودجه هزینه های اداری

بودجه هزینه های فروش و بازاریابی

بودجه مالی

طرح سود

بررسی و تجدید نظر در بودجه

مراحل اساسی بررسی و تجدید نظر در بودجه

اعمال کنترل از طریق بودجه

دفاع از بودجه

اعضای گروه

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی