امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پاورپوینت مشکلات اصلی در نوآوری مدیران در موسسات بزرگ

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

مشکلات نوآوری

مشکل اول: کاشتن در برابر چیدن

مشکل دوم: آزمایش در مقابل ابتکار عمل

مشکل سوم: کارکنان داخلی درمقابل کارکنان خارجی

مشکل چهارم: ساختن امکانات در مقابل با هم کارکردن

مشکل پنجم: افزایش عرضه به بازار در مقابل پیشگیری عرضه به بازار

مدیریت مشکلات

پوشش راهبردی

همگامی راهبردی

شراکت راهبردی

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی