امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

مقدمه

تقدیر و تشکر

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کار آموزی

تاریخچه

چارت تشکیلات

شرح وظایف

شرح وظایف

شرح وظایف

شرح وظایف

شرح وظایف

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

تاریخچه کامپیوتر

تعریف کامپیوتر

مزایای کامپیوتر

مزایای کامپیوتر نسبت به انسان

مزایای انسان نسبت به کامپیوتر

کاربردهای کامپیوتر

کاربرد کامپیوتر در اداره

فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

آزمون آموخته ها

نتایج

پیشنهادات

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی